Softerem po orbě

30. 1. 2020
S rychlým nástupem jara, někteří zemědělci řeší, jak zasít ve velmi krátkém čase s nedostatkem techniky. V těžkých podmínkách může pomoci v předseťové přípravě i diskový podmítač Softer.
Softerem po orbě

Softer disponuje disky s celoobvodovým ostřím o průměru 510 mm (560 mm), řazené ve dvou řadách s nezávislým bezúdržbovým uložením a agresivním úhlem natočení. Díky nezávislému uložení každého disku Softer výborně rovná i syrovou jarní zavlhlou půdu.

Do těchto podmínek jsou vhodné válce s pásový utužením půdy jako dvojitý ring (DRR), gumový (LTX) válec nebo segmentový (SDR) válec.

Velkou předností stroje je nízký tahový odpor, který v loňském roce ocenil i jeden z jeho majitelů pan Ing. Jiří Petr při předseťově přípravě v podhůří Orlických hor. Softer velmi dobře půdu po zimě otevřel, příčně urovnal a zpětně utužil.

Hlavní užití diskového podmítače Softer však stále zůstává: první rychlá posklizňová podmítka s dokonalým rovnoměrným celoplošným podříznutím a opakovaná podmítka s vysokým požadavkem na rychlost a kvalitu zpracování i s možností přísevu meziplodiny.


Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.