Předseťové kombinátory pro jarní zpracování půdy

Pro jarní zpracování půdy Farmet doporučuje vybrat ze dvou osvědčených strojů.

KOMPAKTOMAT

Pro precizní předseťovou přípravu s optimálním utužením seťového lůžka

 • Utužení seťového lůžka a obnovení půdní kapilarity
 • Možnost volby různých válců
 • Vhodný pro sušší půdy, kde je nutno obnovit kapilaritu
 • Podříznutí a prokypření půdy v požadované hloubce (tvorba seťového lůžka)
 • Stržení poorebních hrůbků s urovnáním a rozdrcením hrud


VERSO

Vhodný pro včasné zahájení jarních prací, provzdušnění a urovnání vlhké půdy před setím

 • Ideální využití na jaře pro zpracování přirozeně slehlých půd po zimě
 • Urychlení vyzrání půdy pro setí
 • Skvělá práce ve vlhkých půdách díky pojezdovým kolům, které zajistí přesné hloubkové vedení pracovních orgánů.
 • Velký počet úzkých dlát zajistí průchodnost i velmi vlhké půdy, kde stroje s válci už přestávají pracovat.
 • Přední flexiboard strhne a předrovná půdu, dlátka půdu prokypří do nastavené hloubky.
 • Zadní flexiboard dorovná půdu za dlátky a zavlačovače dokreslí půdní povrch.

 Fotografie strojů Kompaktomat a Verso:

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.