Předseťové kombinátory pro jarní zpracování půdy

7. 2. 2020
Pro jarní zpracování půdy Farmet doporučuje vybrat ze dvou osvědčených strojů.
Předseťové kombinátory pro jarní zpracování půdy

KOMPAKTOMAT

Pro precizní předseťovou přípravu s optimálním utužením seťového lůžka

 • Utužení seťového lůžka a obnovení půdní kapilarity
 • Možnost volby různých válců
 • Vhodný pro sušší půdy, kde je nutno obnovit kapilaritu
 • Podříznutí a prokypření půdy v požadované hloubce (tvorba seťového lůžka)
 • Stržení poorebních hrůbků s urovnáním a rozdrcením hrud


VERSO

Vhodný pro včasné zahájení jarních prací, provzdušnění a urovnání vlhké půdy před setím

 • Ideální využití na jaře pro zpracování přirozeně slehlých půd po zimě
 • Urychlení vyzrání půdy pro setí
 • Skvělá práce ve vlhkých půdách díky pojezdovým kolům, které zajistí přesné hloubkové vedení pracovních orgánů.
 • Velký počet úzkých dlát zajistí průchodnost i velmi vlhké půdy, kde stroje s válci už přestávají pracovat.
 • Přední flexiboard strhne a předrovná půdu, dlátka půdu prokypří do nastavené hloubky.
 • Zadní flexiboard dorovná půdu za dlátky a zavlačovače dokreslí půdní povrch.

 Fotografie strojů Kompaktomat a Verso:

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.