Hloubkový kypřič KRTEK v Nahořanské a.s.

13. 4. 2020
Hluboké podrývání pozemků pro speciální plodiny provádí v těchto dnech Nahořanská a.s. Hluboké podrývání do hloubky až 60 cm zajistí výborné vsakování vody do hlubších vrstev půdy.
Hloubkový kypřič KRTEK v Nahořanské a.s.

Tuto operaci provádí na pozemcích, kde vlivem půdních podmínek a utužení často dochází po vydatnějších deštích k silnému zamokření a tvorbě rozsáhlých kaluží. Kypřič KRTEK zajistí hloubkové prokypření a narušení půdního profilu bez promíchání a bez vynesení spodních neúrodných vrstev půdy k povrchu. I v jarním období je po tomto zásahu povrch půdy optimálně narušený a umožňuje následně úspěšné založení porostů speciálních plodin.


Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.