Versem na jaře do vlhké půdy

19. 3. 2020
Ideální stroj pro jarní zpracování slehlé vlhké půdy je kultivátor Verso. Ve vlhkých podmínkách s vysokou průchodností dokáže skvěle zpracovat přirozeně slehlou půdu po podzimní orbě nebo podmítce a urovnat povrch pro přípravu seťového lůžka.
Versem na jaře do vlhké půdy

Urovnaný prokypřený povrch půdy rychleji prosychá a umožňuje časnější setí. Dlátka půdu mělce nakypří a dobře promíchají rostlinné zbytky. Stroj, který jede při práci po kolech a nemá válce, se na vlhké půdě nazabaluje tak, jak je ve vlhku častým problémem strojů jedoucích při práci po válcích.

Pětiřadý polonesený dlátkový kultivátor o pracovním záběru 6–9 metrů zpracuje půdu do hloubky až 10 cm při rychlosti 8–15 km/h. Hydraulické nastavování hloubky přímo z kabiny traktoru umožňuje obsluze plynule regulovat při práci stroje pracovní hloubku podle aktuálních půdních podmínek. Ideální je tato funkce například na souvratích při rovnání hlubších rozorů apod. a předejít případnému ucpání stroje, například jeho přizdvižením.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.