Bezpečnostní opatření v souvislosti s šířením COVID-19

1. 4. 2020
Bezpečnostní opatření v souvislosti s šířením COVID-19

Vážení obchodní partneři, vážení zákazníci.

Společnost Farmet a.s. v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19,  přijala adekvátní bezpečnostní opatření a zajišťuje tak pro své zaměstnance a následně jejich rodiny a okolí co nejbezpečnější pracovní podmínky.

Ve výrobě jsme nastavili pracovní činnosti tak, aby se omezil přímý kontakt osob. Snížili jsme koncentraci pracovníků na jednotlivých pracovištích, pracoviště jsme rozdělili a vytvořili i nové provizorní kanceláře. Tím vším, se samozřejmě částečně omezil standardní plný provoz firmy. Všichni ale pracujeme na plný výkon a snažíme se i v nižším počtu a omezenějším režimu naplnit své závazky tak jak jsou domluvené. Nadále probíhá výroba a distribuce výrobků včetně servisu.

Právě v takto velmi tíživé době, si snad všichni uvědomují význam zemědělství a výroby potravin a jejich ještě vyšší důležitost a postavení nezbytné pro fungování společnosti. Právě probíhá jarní setí a je nutné založit porosty pro následnou dobrou úrodu, nemůžeme se zastavit. Zemědělství je provoz, který omezit nejde a ani to nesmíme v tuto chvíli dopustit. Děkujeme všem farmářům a zemědělským podnikům, že se starají o svá pole, zajišťují živočišnou výrobu a pro nás všechny obživu.

Velké poděkování patří zaměstnancům Farmetu za práci v obtížných podmínkách a při nižším počtu pracovníků. Děkujeme i našim obchodním zástupcům ve více než 25 zemích světa za přizpůsobení se dočasným podmínkám.

Farmet je připraven reagovat na Vaše požadavky. Tímto Vás tedy ujišťujeme, že i nadále vyrábíme výrobky pro Vaši potřebu, funguje e-shop s náhradními díly včetně distribuce a poskytujeme servis k našim strojům. K dispozici jsme Vám stále v plném rozsahu našich služeb!

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.