O setí řepky strip-till technologií jsme přesvědčeni

28. 4. 2020
Soukromý zemědělec pan Buk z Hřivčic hospodaří v okrese Louny přibližně na 150 ha orné půdy. Při pěstování zemědělských plodin kombinuje konvenční a minimalizační technologii. Orbu uplatňuje hlavně při pěstování cukrové řepy a pod zbytek plodin používá hloubkový kypřič a následně diskový podmítač. Plodinové portfolio pana Buka představuje přibližně 60 ha pšenice, 25 ha ječmene, 30 ha cukrové řepy a zbývajících 35 ha tvoří řepka.
O setí řepky strip-till technologií jsme přesvědčeni

A právě u řepky vsadil pan Buk všechno na jednu kartu. V srpnu loňského roku využil možnost vyzkoušet si náš univerzální secí stroj Falcon PRO uzpůsobený právě na setí řepky technologií STRIP-TILL. Secí stroj si zákazník agregoval do svého traktoru John Deere 8320 a celou svoji výměru řepky zasel touto soupravou.

Jedná se o dvě velká pole

 

1.Lokalita: Vrbno

Přihojení 8. 8. 2019 Superfosfát 114 kg/ha 
Termín setí 9. 8. 2019 Pracovní hloubka přední dlátové sekce 17 cm, hloubka setí 3 cm
Řepka   Pioneer PX113 – polotrpaslík, dávka 1,3 kg/ha 

Pole bylo 2x zpracováno diskovým podmítačem. První jízda byla provedena hned po sklizni, rychlá podmítka na hloubku 10 cm. Druhá podmítka na hloubku 12 cm a byla provedena těsně před setím. Jedná se o středně těžkou hlinitou půdu, v okolí jedna z nejkvalitnějších půd. Při setí byla půda přední dlátovou sekcí secího stroje Falcon pásově kypřena na hloubku 17 cm. Do prokypřených pásů bylo ihned ukládáno osivo na výslednou šířku řádků 25 cm.

Hned druhý den po zasetí napršelo cca 20 mm, což velmi pomohlo následnému vzcházení a celkovému vývoji porostu.

Přihnojení 21. 10. 2019 Urea stabil 114 kg/ha
Jarní přihnojení 20. 02. 2020 Močovina 250 kg/ha
  08. 03. 2020 Druhá dávka močoviny 130 kg/ha

Prohlídka porostu: 9. 3. 2020

2. Lokalita: Panenský Týnec - U Petřiňáku

Z celkové výměry 28 ha bylo přibližně 13 ha zpracováno hloubkovým kypřičem na hloubku 20 cm a poté následovalo přímo setí. Zbytek pole byl pouze jednou zdiskován na 10 cm. Z pohledu půdních podmínek je pole hodně různorodé, od lehké až po středně těžkou půdu. V suchých letech zde byl paradoxně vyšší výnos než na druhé lokalitě: Vrbno. Na obou variantách byla půda opět při setí kypřena přední dlátovou sekcí secího stroje Falcon na hloubku 17 cm a do prokypřených pásů ukládáno osivo s výslednou šířkou řádků 25 cm.

Přihnojení 08. 08. 2019 Superfosfát 114 kg/ha 
Termín setí 14. 08. 2019 Pracovní hloubka přední dlátové sekce 17 cm, hloubka setí 3 cm
Osivo   Řepka Pioneer PX113 – polotrpaslík, dávka 2,20 kg/ha
Přihnojení 21. 10. 2019 Urea stabil 114 kg/ha
Jarní přihnojení 20. 02. 2020 Močovina 250 kg/ha
  08. 03. 2020 Druhá dávka močoviny 130 kg/ha 

Prohlídka porostu: 9. 3. 2020

 Setí po hlubokém kypření Setí do podmítky 

Část pole, která byla zpracována pouze mělkou podmítkou, není tak dobře zapojená. Řepka je zde trošku řidší a nevzcházela tak dobře jako po hlubokém kypření. V meziřádcích je také patrně větší množství posklizňových zbytků. Rostliny jsou na povrchu menšího vzrůstu, ale kořen je dostatečně velký a silný.

Po hlubokém kypření je na povrchu viditelně menší množství posklizňových zbytků. Vzcházení bylo vyrovnanější a rostliny jsou v lepší kondici. Porost je lépe zapojený.

Stav porostů budeme i nadále sledovat a pokračovat ve vyhodnocení. Zatím podle dobře založeného a optimálně vzešlého porostu můžeme předpokládat dobré výnosy. Zkušenosti s touto technologií to zatím ve všech případech potvrdily.

Ing. Václav Mytyska
Technologický a produktový poradce Farmet a. s.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.