Falcon HW a Strip Till 6 Farmet - první stovky hektarů na Ukrajině

15. 5. 2020
Správné využívání zdrojů je klíčem k úspěchu zemědělské produkce. Za nejvýznamnější považuji čas, následují další složky, jako jsou osivo, hnojivo, přípravky na ochranu rostlin, pohonné hmoty a další materiální a nemateriální prvky technologie.
Falcon HW a Strip Till 6 Farmet - první stovky hektarů na Ukrajině

Vždy je důležité pochopit a dodržovat ty nejnáročnější a nejzajímavější požadavky zemědělců, které v konečném důsledku vedou ke vzniku nových strojů s novými vlastnostmi.

Takovým strojem jsou i zásobníkové vozy Falcon HW. Nedávno byly uvedeny jako novinka na výstavě Agritechnica ​​v Hannoveru a začátkem dubna již jeden z nich dobyl první stovky hektarů ukrajinských polí.

Jedná se o stroj se zásobníkem velikosti 5 000 litrů rozděleným na dvě komory o objemu 2 000 a 3 000 litrů se samostatnými dávkovacími zařízeními. Obrovská nízkotlaká kola zajišťují minimální tlak na půdu. Vůz je vybaven tříbodovým závěsem kategorie III pro agregaci s nářadím pro zpracování půdy.

 

V dnešní době je nezbytné inteligentní řešení pro zemědělství ISOBUS v nabídce již v základní konfiguraci stroje. To vám umožní pracovat s variabilním množstvím v případě dvou typů hnojiv, které může být řízeno dle aplikačních map. Na přání je možné i automatické průběžné vážení hnojiva v zásobníku.

Tříbodový závěs vám umožní agregaci s celou řadou dalších závěsných zařízení od hloubkového kypřiče, diskového podmítače pro podmítku strniště i pásové zpracování půdy. Taková kombinace aplikace několika typů hnojiv společně s pásovým zpracováním půdy je vynikajícím řešením pro správné využití výše uvedených zdrojů.

 

Zásobníkový vůz Falcon HW začal pracovat na Ukrajině společně se strojem pro pásové zpracování půdy značky Farmet Strip Till 6, pracovní šířka 6 m, 12 řad s roztečí řádků 50 cm. Na přání je možné i 70 cm nebo 75 cm. Strip Till 6 je poměrně zajímavá technologie, která velmi efektivně využívá zdroje a patří mezi minimalizační technologie. Vyžaduje ale určité znalosti a odvahu vyzkoušet nové věci ze světa nových technologií.

U Strip Till 6 přední ozubené disky čistí řádek od rostlinných zbytků a poté řezací disk rozděluje půdu na dvě části, aby se minimalizovala tvorba hrůbků a formoval se pás zpracované půdy. Ozubené disky vyhrnují rostlinné zbytky do stran – myšleno ty první. Následuje ukládání hnojiva, v tomto případě dvou typů hnojiv do dvou horizontů. Velké postranní disky zajišťují formování zpracovaných pásů půdy.

Dvojitý válec vybavený čistícími škrabkami pro práci ve vlhkých podmínkách dokončí práci. Dokonale zarovná rozteč pruhů a řady s rostlinnými zbytky, které jsou v něm fixovány, zpětně utuží půdu a rozdrtí hroudy.

Stojí za zmínku, že přesné umístění hnojiv do zóny vývoje kořenů pěstovaných rostlin vede ke snížení dávky aplikovaného hnojiva. Jedná se o metodu velmi ekonomicky výhodnou, šetrnou k životnímu prostředí a vhodnou do jakýchkoliv podmínek.

Nezapomeňte, že přechod na nové minimalizační technologie zpracování půdy vyžaduje nejprve vytvoření kvalitní struktury půdy, půda by neměla být zhutnělá. Ale o tom příště.

 

Po práci na prvních stech hektarech ukrajinských polí si myslím, že mohu bezpečně říci, že zásobníkový vůz Falcon HW a Strip Till 6 se skvěle vypořádaly s obtížnými úkoly daných podmínek a předvedly spolehlivou a efektivní práci.

Oleg Prihodko

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.