Setí kukuřice po strip-till

25. 5. 2020
Principem technologie setí po strip–till zpracování půdy je výsev širokořádkové plodiny (např. kukuřice) přesným secím strojem do pásově zpracované půdy.
Setí kukuřice po strip-till

V ZEMA Markvartice u Jičína úspěšně provedli strip-till zpracování půdy a přesné setí kukuřice po energetickém žitě díky technice Farmet. Zvolili si středně těžké půdy ve výšce 400 m n. m. s nadprůměrným úhrnem srážek.

Předchozí plodinou bylo energetické žito s vysokým výnosem a velmi silně zapojeným a kompaktním kořenovým systémem. V Markvarticích využili i možnosti aplikace hnojiva a to hned do celkem tří úrovní.

První operací bylo zpracování půdy v pásech technologií strip-till pásovým kypřičem Farmet STRIP-TILL 6 o záběru 6 m / 8 pracovních orgánů o rozteči 75 cm. Při jarním zpracování, zejména zapojeného porostu se využívá užších agresivnějších dlát, které strniště zpracují do pásů o šíři cca 17 cm. Hloubka zpracování byla zvolena 20 cm. Z čelního zásobníku bylo aplikováno hnojivo Amofos + močovina v dávce 150 kg/ha do dvou úrovní: 12 cm a 18 cm. Požadovaný tažný prostředek pro Strip–till je od 30 HP / radlici.

Strip-till i setí se provádí s využitím navigačních systémů (RTK) a autopilotů traktorů, aby bylo zajištěno uložení osiva do středu zpracovaného pásu ve stejných liniích. Technologie je velmi účinná jako protierozní opatření. Absorpce půdy na přívalové srážky je velmi vysoká. Vlhká půda po Strip-till do druhého dne na povrchu vyzrála a měla ideální povrchovou vlhkost pro kvalitní setí.

Naopak i v sušším období zajistí prokypřené pásy půdní vláhu, důležitou zejména pro vzcházení. Rostlinné zbytky lze před vzejitím chemicky ošetřit.

Následnou operací byl výsev kukuřice přesným secím strojem Farmet IMPACT 8 PS na hloubku 6 cm s výsevkem 95 tis. jedinců. Výhodou Impactu je nastavení vysokého hydraulického přítlaku botek přímo z kabiny do výše 300 kg/botku. Vysoký přítlak zajistí rovnoměrné uložení semen do hloubky i na přesně definovanou vzdálenost. Dále vysokou stabilitu stroje a důležité zakrytí řádků pro aktivaci vzlínání půdní vody pro rovnoměrné vzcházení.

Přesnost výsevu hlídá elektronika ME ISOBUS PLANTER- Controller. Snímače přesností výsevu on-line zobrazují případný výskyt vynechávek či dvojáků. Obsluha tak může využít maximální rychlosti setí podle aktuálních podmínek daného pole. Také při setí bylo aplikováno hnojivo Amofos + močovina v dávce 150 kg/ha pod osivo. Požadovaný tažný prostředek je od 140 HP.

Technologie pásového zpracování půdy s následným setím širokořádkových plodin řeší aktuální problémy nedostatku vláhy v půdě ale i absorbování přívalových srážek. Proto je tato technologie významnou protierozní technologií a řešením pěstování kukuřice na svažitých pozemcích. 

Ing. Martin Kořízek

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.