Setí tří plodin Falconem Fert+

5. 6. 2020
Začátkem dubna ZOD Zálší založili secím strojem Falcon 6 PRO Fert+ v jednom přejezdu porost v kombinaci vojtěška, tráva a hrách. Družstvo působí v okrese Ústí nad Orlicí, tedy v Pardubickém kraji. Podnik se zabývá především chovem skotu. Rostlinná výroba je zaměřena na výrobu pícnin pro živočišnou výrobu a dále na výrobu tržních plodin, z nichž nejdůležitějšími jsou obiloviny, řepka a cukrová řepa. Hospodaří na 4100 ha půdy.
Setí tří plodin Falconem Fert+

Záměrem takto založeného porostu s hrachem, je v prvním roce při prvních sečích, sklidit větší objem senážované hmoty a vojtěškotravní porost ponechat jako víceletý (tři až čtyři roky podle půdních a klimatických podmínek).

Pozemek byl před setím kvalitně připravený předseťovým kombinátorem Farmet Kompaktomat. Výsledkem byla velmi jemná struktura půdy bez hrud. Po zasetí byl pozemek následně ještě uválen.

Předzpracující disková sekce secího stroje zpracovala půdu na hloubku setí hrachu 2-3 cm. Následovala přihnojovací disková sekce v tomto případě využitá pro setí hrachu nastavená na hloubku 6 cm. Pneumatikový válec půdu opět kvalitně utužil, čímž bylo umožněno kvalitní mělké setí vojtěšky a trávy. Sudými secími botkami byla seta vojtěška v dávce 15 kg/ha do hloubky 2 cm a lichými secími botkami byla seta tráva v dávce 1 kg/ha do hloubky 1 cm.

Porosty - květen 2020

Porosty - červenec 2020

Každá plodina se tedy střídá po 25 cm. Falcon PRO je již z nové generace secích strojů a pro setí využívá nových dávkovačů a secích válečků. Válečková dávkovací ústrojí vykazují vysokou přesnost setí.

Výsevek:

Hrách (přes přihnojovací disky): výsevek 160 kg/ha, hloubka 5–6 cm
Vojtěška (sudé botky): výsevek 15 kg/ha, hloubka 1–2 cm
Tráva – Festulolium (liché botky.): výsevek 1 kg/ha, hloubka do 1 cm povrchově

Směsný porost vojtěšky, trávy a hrachu doposud podnik sel dvěma přejezdy zvlášť. Prvním přejezdem secím strojem zaseli hrách, v druhé operaci seli smíchané osivo vojtěšky a trávy. Nebylo možné zaručit tedy přesný výsevek na dané místo. Secí stroj Falcon PRO Fert+ a uvedená technologie umožní nejen setí všech tří plodin najednou a přesněji dávkovanými, ale také ušetří pracovní operace, tedy finanční náklady a přejezdy po poli.

Přes velmi suché podmínky této jarní sezóny založený porost díky technologii setí strojem Falcon PRO velmi rovnoměrně vzešel. Jak se setí podařilo si můžete prohlédnout na přiložených fotografiích.

Ing. Michal Nýč
Ing. Helena Dvořáková

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.