Dokonalé porosty cukrovky po přípravě Kompaktomatem

23. 6. 2020
Letos na jaře vyjeli i na středisku Lhota pod Hořičkami patřící pod ZD Dolany s novým K 700 PS. Kompaktomat zpracovával pozemek pro setí cukrovky.
Dokonalé porosty cukrovky po přípravě Kompaktomatem

Pole bylo hloubkově zpracované na podzim hloubkovým kypřičem Digger od společnosti Farmet s nastavenou pracovní hloubkou 45 cm. Pan Zelený, který Kompaktomat obsluhuje, oceňuje hlavně hydrosmyk a hydrohloubku. Obsluha tak může hned a snadno reagovat přes hydraulické okruhy z kabiny traktoru na kvalitu zpracování půdy.

Kompaktomat byl agregován v tažném prostředku o výkonu 210 HP. Technologii základního zpracování předseťové přípravy ve Lhotě zvolili první jetí na hloubku 4 cm s pracovní rychlostí 10 km/h. Druhé jetí bylo zvoleno na hloubku 2 cm s pracovní rychlost 13 km/h.

Při zpracovávání pole byla využívána navigace s jízdou tzv. ob jednu. Tímto způsobem se zajistí optimální utužení souvratí, rychlejší otáčení a nedochází k opakovaným přejezdům již hotových míst.

Letošní velmi suché období nebylo zrovna příznivé pro dobré vzcházení rostlin. Pro setí citlivé cukrovky je potřeba mít velmi kvalitně připravené seťové lůžko a to se na pozemcích zpracovaných Kompaktomatem podařilo. Na přiložených obrázcích můžete vidět vyrovnaný porost, velmi dobře založený s dobře zapojenými silnými jedinci cukrovky. 

Vladimír Mertlík

Fotografie z porostů z 16. 6. 2020

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.