Excelentní porosty máku II

29. 6. 2020
V podniku Agrosem Stěžery seli letos mák již novým secím strojem Farmet Falcon PRO Fert 2. generace, pro který se rozhodli po dobrých zkušenostech ze 6-ti let provozu Falconu PRO 1. generace, který dosud vlastní. Agrosem Stěžery se na pěstování máku specializuje a založení těchto porostů je zde klíčovou jarní operací.
Excelentní porosty máku II

Mák vyžaduje velmi dobře zpracovanou půdu, proto byla pole i letos před setím připravena nejdříve předseťovým kombinátorem Farmet Kompaktomat, který také společně s 10 dalšími stroji značky Farmet Agrosem Stěžery vlastní. Následně již probíhal výsev máku novým secím strojem Falcon PRO Fert 2. generace vybaveným novými válečkovými dávkovači a systémem section control s automatickým spínáním 48 secích botek v 16-ti sekcích. Výsevek máku byl 1,8 kg/ha.

  1. Dvouřádková disková předpřípravná sekce pro dokonalou předseťovou přípravu.
  2. Jednodiskové botky pro aplikaci hnojiva.
  3. Radiální nízkotlaké pneumatiky pro dokonalé pěchování půdy a obnovení kapilarity.
  4. Dvojdiskové secí botky s vysokým přítlakem vytvoří dokonalé seťové lůžko a přesně uloží osivo do nastavené hloubky.
  5. Integrované zavlačovače 100% zakryjí osivo a urovnají povrch půdy.
  6. Zásobník o objemu 6 000 liltrů pro osivo a hnojivo (60:40).
  7. Přesné válečkové dávkovače nové generace s elektrickým pohonem a variabilní změnou dávky.
  8. Nový automatický systém section control s pneumaticky ovládanými klapkami umožňující vypnutí každé secí botky.

Přestože teplé počasí nepřineslo do vzejití máku žádné srážky, porosty jsou excelentní. Výborná a vyrovnaná vzcházivost je dána nejen kvalitní předpřípravou Kompaktomatem, ale i výborným zpracováním půdy během setí zahrnujícím také velmi rovnoměrné zpětné utužení půdy pneumatikovým válcem a vytvoření seťového lůžka dvojdiskovými secími botkami s vysokým přítlakem. Nízkotlaké radiální pneumatiky pěchovacího válce secího stroje Falcon PRO Fert zajišťují výborné pěchování půdy, které je nutné pro obnovení kapilarity a zajištění vzlínání půdní vláhy i ve velmi suchých obdobích. Tomu napomáhá i dostatečná hmotnost celého secího stroje. Dvojdiskové secí botky s opěrnými kolečky zajistí pak díky tomu přesnou hloubku setí i na úrovni 1–2 cm s kvalitně a rovnoměrně utuženým seťovým lůžkem pod osivem.

Setí 19. března 2020

Setí novým secím strojem Falcon PRO Fert+ II. generace. Secí stroje Falcon PRO zajistí vytvoření optimálně utuženého seťového lůžka, které je klíčovým předpokladem rovnoměrného vzcházení.

Porosty krátce po vzejití 8. května 2020

Díky rovnoměrnému utužení a dokonalému seťovému lůžku porosty zcela rovnoměrně vzešly, přestože od zasetí vůbec nepršelo.

Porosty z 24. června 2020

Oproti jiným mákům v okolí jsou porosty založené technikou Farmet na první pohled velmi dobře zapojené a zcela rovnoměrné. Rostliny jsou silnější a vyšší s velkým počtem makovic. Celkově jsou makovice větší a předurčují dobrý výnos.

Konstrukce secích strojů Farmet Falcon je plně podřízena agronomickým požadavkům a dlouhodobým zkušenostem mnoha zákazníků. To se potvrdilo i při letošním úspěšném setí máku v podniku Agrosem Stěžery, které dává předpoklad dosažení vynikajících výnosů.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.