Softer, synonymum podmítky

19. 8. 2020
Po sklizni obilovin, která probíhá v červenci a srpnu, kdy jsou extrémní vedra, je rychlá podmítka klíčová k omezení výparu vody z půdy. Naopak po sklizni kukuřice v druhé polovině září už žádná vedra nejsou a posklizňová podmítka nahrazuje posklizňové kypření, které se dělá již jako příprava před následným setím ozimé pšenice, která se typicky po kukuřici na siláž seje.
Softer, synonymum podmítky

K nejběžnějším standardům podmítky patří diskové podmítače Softer s nabídkou různých velikostí a tvaru disků na masivních kovaných slupicích.

Aktuálně jsou v nabídce disky průměru 510 a 560 mm. Disky mohou mít větší nebo menší ozubení nebo mohou být zcela hladké. Výraznou předností disků Farmet je celoobvodové ostří i u ozubených disků, které výrazně zlepšuje vnikání do půdy ve velmi tvrdých podmínkách. Výborné vnikání do půdy a celoplošné podříznutí půdy je dosaženo i výrazným svislým odklonem disků, který patří k největším v této kategorii diskových podmítačů. Zároveň je zajištěn velmi nízký tahový odpor a vysoká pracovní rychlost.

Softer | fotogalerie

Výborné promíchání a rozprostření rostlinných zbytků výrazně zlepšuje jejich rychlý rozklad a snižuje jejich negativní vliv na následné plodiny. Podle potřeb mělké nebo naopak hlubší podmítky, můžeme hloubku zpracování nastavit od 4  do 12 cm. Pro velmi mělkou podmítku se osvědčila verze stroje s DFR válci a dvojitými opěrnými koly.

Softer | video

Diskové podmítače Softer jsou vyráběny buď jako nesené v záběrech 2,5 m, 3 m, 3,5 m, 4,5 m, 5 m a 6 m, nebo jako polonesené v záběrech 4 m, 4,5 m, 5 m, 6 m, 8 m, 9 m, 11 m, 12 m a 12,5 m (verze PRO). Podmítka strniště ihned po sklizni je spojena i se zasetím meziplodiny, které je dnes velmi populární. Na Softer je možné využít Microdrill – přídavný secí stroj  pro setí drobných semen. Microdrill zajistí rovnoměrné dávkování osiva pod válec stroje, takže je zajištěn dobrý kontakt s půdou a rychlé rovnoměrné vzcházení. Již základní zásobník o objemu 200 l zajišťuje vysoký výkon a produktivitu práce. Na přání lze osadit zásobník větší.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.