Úspěšné pokračování spolupráce s rodinnou farmou

20. 7. 2020
Rodinná farma Tylšových ze Všelib na Náchodsku již skoro 20 let úspěšně používá v předseťové přípravě předseťový kombinátor Kompaktomat K 600 PS.
Úspěšné pokračování spolupráce s rodinnou farmou

Jelikož v posledních letech dochází často k jarním i letním extrémům, zvažují bratři Tylšové svůj park rozšířit o další stroje z portfolia firmy Farmet. Zkušenosti získali s několika dalšími stroji Farmet. Letos je nejvíce zajímala jarní příprava strojem Verso 6 PS a následně do takto připravené půdy i zasetí obilovin secím strojem Monsun ME 600, o kterém již dva roky hodně vážně mluvili.

Ukázka obou strojů proběhla za pěkného slunečného dne, který následoval po několikadenním deštivém počasí. Stroj Verso 6 PS bez problémů připravil vrchní vlhčí profil půdy do hloubky cca 7-8 cm, která byla na počátku jara zorána. Půda byla rovnoměrně zpracována v celém profilu záběru stroje pouze jedním přejezdem, což bylo ideální na chystané následné setí strojem Monsun ME 600.

Monsun je lehká, spolehlivá nesená sečka se snadným otáčením na souvratích, ideální pro hospodáře jako jsou rodinné farmy a menší podniky. V tomto případě byla zaseta jarní pšenice do hloubky 2–3 cm s výsevkem 210 kg/ha. Tažné prostředky byly v obou případech traktory zn. John Deere, a to konkrétně ve Versu 6 PS o síle 175 HP a v secím stroji Monsun ME 600 o síle 195 HP. Oba tyto stroje se bratrům Tylšovým moc zamlouvaly a vzhledem k jejich aktuálním potřebám a finančním možnostem se rozhodli secí stroj si na své farmě rovnou ponechat. V současné době mají tímto secím strojem naseto více jak 40 ha.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.