Verso a Digger na české farmě

7. 8. 2020
V krásné, ale zemědělsky náročné lokalitě Kladského Pomezí hospodaří pan Michal Jiránek. V obci Červená Hora na pozemcích, kde již hospodařili jeho předci. On sám je pátou generací a hospodaří tady 30 let na vlastních i propachtovaných pozemcích. Celkem pracuje na 1000 ha pozemků z toho je zhruba 650 ha orné půdy a to i v několika dalších katastrech od Nového Města nad Metují až do Podkrkonoší.
Verso a Digger na české farmě

Na pozemcích pěstuje mák, kterému se věnuje přes 15 let a velmi se mu daří. Hodně také kukuřici, oves na zeleno, triticale nebo žito nazeleno, oves ve směsi s hrachem a trávy, a to vše pro bioplynovou stanici kterou provozuje. Dalšími plodinami, které na svých polích pěstuje je řepka a pšenice. Jako hnojivo s úspěchem využívá kejdu nebo digestát. Zaměstnává další čtyři pracovníky, se kterými zvládne zajistit celý chod hospodářství.

 

Porosty máku z 26. června 2020

Pan Jiránek si před čtyřmi roky pořídil osmimetrový radličkový kultivátor Verso. Stroj efektivně využívá na jaře i na podzim. Strojem připravuje velmi časně z jara pozemky pro jarní setí, často v období, kdy je půda ještě velmi mokrá. Především u máku potřebuje někdy zasít velmi brzo na jaře a potřebuje půdu rychle připravit.

6. dubna 2020 jsme na poli zastihli pana Jiránka, když připravoval půdu pro setí máku. Zatímco na sousedním poli ve stejnou dobu připravovali seťové lůžko Farmet Kompaktomatem pro cukrovku, pan Jiránek volí Verso.

 

Pan Michal Jiránek obdělává se stroji Farmet 1000 ha pozemků

Verso bez problému prokypří povrch, který lehce proschne. Díky tomu může snadno zasít, ale půda v nižší vrstvě zůstane vlhká, a to je výhodné pro klíčení semen. Po zpracování Versem většinou seje ještě ten den nebo hned následující. Tento postup zakládání porostů se mu velmi osvědčil. Letošní zaseté porosty máku, krásně vzešly a plně zapojené pole se zdravými rostlinami máku je nyní příslibem vysokého výnosu.

Půdní podmínky regionu jsou především těžké půdy a s tím si Verso skvěle poradí. Oproti konkurenčnímu stroji, který podobný také vlastní, oceňuje pevnější masivnější rám, těžší stroj, který dokáže udržet hloubku a výborně srovná pole do roviny. Velmi si pochvaluje hydraulicky ovládané smyky i hloubku. Vyzkoušel i výměnu dlátek za širší radličky, pozemek je pak více nakypřený a hroudy lépe rozdrobené. Nicméně se zase zvýší tahový odpor. Obyčejně Verso agreguje s traktorem o výkonu 240 koní, ale pokud má volný 300 koňový traktor, volí raději ten. Za optimální rychlost jízdy považuje minimálně 10 km/h.

 

V klasickém postupu technologie pěstování například pšenice zpracovává půdu dvojitou podmítkou (první mělčí, potom hlubší) následuje klasická orba pluhem, předseťová příprava Versem, setí a několik postřiků během vegetace (přihnojení, fungicidní ochrana).

Osmimetrový radličkový kultivátor Verso

Následně po Versu si od Farmetu pořídil také Digger. Stroj na hloubkové kypření až do 50 cm, který dokáže efektivně zamíchat rostlinné zbytky do půdy. Nejčastěji Diggera využije pro zkypření utužených míst na souvratích. Také kypří utužená místa na pozemku po vyjetých kolejích nebo po aplikaci kejdy či digestátu. Hloubkový kypřič Digger využil také jako náhradu orby, když byl velmi suchý rok, půda byla velmi kompaktní a tvrdá. Bylo potřeba narušit vrchní vrstvu půdy, na vyschlých písčitých pozemcích orat téměř nešlo. Provedl prohloubení Diggerem na 25 cm spolu se zapravením aplikovaného digestátu. Při práci stroje velmi oceňují, že je možné odděleně zvednout jednu řadu dlát podle potřeby. Hvězdicovitý válec výborně rozdrobí hrudy.

Pro zajištění náhradních dílů využívá své lokality blízko Farmetu a náhradní díly vyzvedává přímo v sídle Farmetu, v České Skalici. Verso i Diggera servisuje standardní běžnou údržbou. U Versa vyzkoušel jak pancéřovaná dlátka, tak i zpěvněná slinutými plátky karbidu.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.