Čtvrtstoletí spolehlivé práce Kompaktomatu, přineslo novou sečku Falcon

25. 1. 2021
Zemědělské družstvo Hroby se zabývá převážně výrobou rostlinných a živočišných produktů ve východní části okresu Tábor. Dle slov místního agronoma Josefa Dvořáka spadá podnik geograficky sice ještě do jižních Čech, ale je to odsud co by kamenem dohodil na hrad Kámen na Vysočině a půdní podmínky tomu odpovídají. V ZD Hroby hospodaří na velmi kamenitých, kopcovitých pozemcích a spíše těžších půdách. Na 800 ha orné půdy pěstují obiloviny, kukuřici a k tomu mají více než 200 ha luk a pastvin.
Čtvrtstoletí spolehlivé práce Kompaktomatu, přineslo novou sečku Falcon

Již více než 26 let mají v tomto zemědělském podniku předseťový kombinátor Farmet Kompaktomat o záběru 6 metrů. Jak nás informoval pan Dvořák, Kompaktomat se používá pro veškerou předseťovou přípravu a stále odvádí výbornou práci. Agronom také odhadl, že Kompaktomat má odpracováno více než 13 000 hektarů, a předpověděl, že v podniku bude minimálně dalších 5 let bezproblémově sloužit.

V těchto podmínkách se takto velmi osvědčil modulární secí stroj Falcon PRO, se kterým například založili porost ovsa jarního s výsevkem 220 kg/ha. Stejně jako u Kompaktomatu oceňují u tohoto univerzálního secího stroje výbornou kvalitu zpracování, která předurčuje dlouhou životnost i v těchto kamenitých podmínkách. Pan Dvořák uvítal také možnost setí dvou i více plodin a variantu secího stroje bez přední předzpracující diskové sekce vybavenou pouze s kypřiči stop kol traktoru.

Založení porostu ovsa jarního

Těší nás, že máme takto dlouhodobé zákazníky a přejeme ZD Hroby úspěšnou sklizeň a mnoho dalších odpracovaných hektarů s naším zasloužilým strojem.

Porost ovsa po vzejití

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.