Setí meziplodin

27. 8. 2020
Řada zemědělců seje po sklizni strniskové meziplodiny, které slouží k zelenému hnojení a zadržuji dusík v půdě, potlačují choroby a škůdce, regulují výdrol, omezují růst plevelů. Někteří zemědělci sejí meziplodiny také ke splnění podmínek tzv. Greeningu (příplatek k dotaci přímé jednotné platby na plochu SAPS).
Setí meziplodin

Farmet a.s má v nabídce k výsevu meziplodin secí jednotku MICRO DRILL. Secí jednotku lze umístit na stroje, které se používají k podmítce (dlátové, diskové, kombinované kypřiče) od záběru 2,1 m do 12,25 m v závislosti na typu ventilátoru, ale lze použít i na secí stroje. Typ ventilátoru elektrický nebo hydraulický je volen podle záběru stroje v kombinaci s druhem osiva, který bude nejvíce používán. Taky velikost zásobníku je zvolena podle záběru stroje a zásobník je snadno přístupný pro plnění.

Osivo je dávkováno pomocí výsevního hřídele umístěného pod zásobníkem, v základní výbavě jsou dva typy válečků (na jemné a hrubé osivo). Nastavení a ovládání se provádí pomocí jednoduché elektronické řídicí jednotky z traktoru. Umístěním MICRO DRILLU na podmítač jedním přejezdem zpracováváme půdu a sejeme meziplodinu, to nám šetří čas a náklady.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.