Široký výběr strojů na zpracování půdy po sklizni

28. 8. 2020
Jednou z nejdůležitějších operací po sklizni je rychlé a kvalitní podmítnutí obdělávané půdy. Touto operací přerušíme vzlínání vody a omezíme její odpar, zlepšíme vsakování dešťových srážek, zamícháme posklizňové zbytky a zajistíme lepší podmínky pro vzejití plevelů a výdrolů. Podmítnutí půdy nám usnadní následné zpracování půdy.
Široký výběr strojů na zpracování půdy po sklizni

Společnost Farmet a.s. z České Skalice má ve svém výrobním programu široký výběr strojů na zpracování půdy po sklizni. Výrobní program zahrnuje dlátové, diskové nebo kombinované kypřiče. Dlátové kypřiče jsou vyráběny pod obchodním označením DUOLENT, TRIOLENT, TERRIX, FANTOM, diskové SOFTER, DISKOMAT a kombinované TRITON.

DUOLENT / TRIOLENT

Dlátové kypřiče DUOLENT / TRIOLENT jsou vhodné pro celoplošné podmítnutí pozemku s intenzivním míchacím efektem. Půda je zpracována kypřením od 6 cm až do 35 cm. Kypřiče jsou osazeny dvěma nebo třemi řadami pracovních nástrojů s pružinovým jištěním a roztečí radlic 290/420 mm. Tím je zajištěno kvalitní prokypření půdy a zapravení rostlinných zbytků při relativně nízkém tahovém odporu stroje.  Za radlicemi jsou umístěny usměrňovací disky a zadní válec zajišťující zpětné utužení půdy, rozdrobení hrud a urovnání pozemku. Pro práci do hloubky 20 cm lze radlice vybavit křidélky pro celoplošné podříznutí.

Strnišťová podmítka s výsevem meziplodin.

Strnišťová podmítka po řepce s výsevem meziplodin.

TERRIX / TERRIX DUAL

Dlátový čtyřřadý kypřič TERRIX má velmi široké využití od mělkého podmítání (cca 6 cm) až po hluboké prokypření (až 35 cm). Kypřič je osazen čtyřmi řadami pracovních nástrojů s pružinovým jištěním a roztečí 84 cm v jedné řadě, které jsou navzájem proti sobě posunuty. Výsledná rozteč dlát (21 cm) zajišťuje intenzivní celoplošné prokypření půdy v celém pracovním záběru.

Dlátový kypřič TERRIX DUAL má pracovní nástroje v tandemovém uspořádáním. K prokypření půdy dochází postupně, což výrazně zlepšuje kvalitu kypření a snižuje tahový odpor stroje. Rovnací disky jsou umístěné za druhou a čtvrtou řadou dlát. Zadní válce zajišťují zpětné utužení půdy a rozdrobení hrud.

Terrix Dual - zapravení houževnatého strniště energetického žita.

Terrix - hloubkové kypření po strnišťové podmítce.

FANTOM

Radličkový kypřič FANTOM je vhodný zejména pro celoplošné podmítnutí pozemku po sklizni s jemným kypřením od 4 do 15 cm a intenzivním míchacím efektem. Radličkové kypřiče FANTOM jsou osazeny třemi až pěti řadami pracovních nástrojů s pružinovým jištěním a roztečí 190 mm, dle typu stroje (NS, CLASSIC, PRO). U pětiřadého uspořádání kypřiče FANTOM PRO je dosaženo výborné průchodnosti rostlinných zbytků a minimálního ucpávání stroje. Za pracovními radličkami jsou umístěné rovnací disky a válce. Válce u provedení PRO jsou uchyceny ke stroji pomocí paralelogramu, které umožňuje dokonalé kopírování terénu. Toto uspořádání navíc umožňuje výměnu nebo úplné odpojení válce v nepříznivých podmínkách.

Fantom 1250 PRO o záběru 12,5 metru a výkonu až 15 ha/hod.

Fantom 470 NS

SOFTER

Diskový kypřič SOFTER je určen pro celoplošné zpracování půdy po sklizni s pracovní hloubkou od 3,5 cm až do 12 cm. Hlavní přednosti kypřiče SOFTER je kompaktní konstrukce s individuálně odpruženými diskovými jednotkami, které mají kromě základního úhlu vůči směru jízdy i výrazný úhel odklonu od svislé osy. Toto řešení zajišťuje kypřiči bezproblémové vnikání do půdy i v těžkých podmínkách, celoplošné podříznutí, kvalitní drobení půdy a výborný rovnací efekt. Stroj je vybaven disky s prokrajovaným obvodem průměru 510 nebo 560 mm, broušené po celém obvodu disku. Disky jsou umístěné ve dvou řadách s roztečí 24 cm, což zajišťuje dobrou průchodnost rostlinných zbytků. Za disky jsou umístěny válce.

Softer - optimální stroj pro rychlou strnišťovou podmítku

Softer 6 NS s aplikátorem kejdy.

Nesené provedení kypřiče SOFTER je možné použít s aplikátorem kejdy. Kypřič se doplní o rozdělovací hlavu SYNCULT. V tomto případě je možné aplikovat a zapravovat kejdu během jedné pracovní operace.

DISKOMAT

Diskový kypřič DISKOMAT je vhodný pro podmítnutí pozemku s požadavkem na intenzivní zamíchání strniště. Stroj zajistí kypření půdy od 5 cm až do 18 cm s dokonalým podříznutím půdy, při kterém se zapravuje velké množství organické hmoty, např. kukuřice, meziplodiny nebo vysoké zaplevelení. Kypřič je vybaven prokrajovanými disky s celoobvodovým ostřím o průměru 620 mm, umístěných ve dvou řadách na masivních slupicích s pružinovým jištěním. Za každou řadou disků je umístěn deflektor, který zvyšuje drobení a zapravení rostlinných zbytků, zpětné utužení provedou zadní válce.

Diskomat 8 PS

Diskomat 3 N

TRITON

TRITON kombinuje výhody práce diskových a dlátových kypřičů při jedné pracovní operaci. Jejich předností je účinné rozřezání a promíchání rostlinných zbytků do zpracovávané půdy. Hluboké zónové prokypření půdy zajišťuje výborné vsakování vody. TRITON je osazen dvěma řadami disků o průměru 510 nebo 560 mm s bezúdržbovým jištěním proti přetížení. Disky půdu celoplošně zpracovávají do hloubky od 3 do 12 cm a výborně promíchají rostlinné zbytky. Pracovní hloubku disků je možné měnit plynule z traktoru. Za disky jsou umístěny dvě řady dlát s roztečí 420 mm, které půdu zónově prokypří od 5 až do 35 cm. Tímto zpracováním se zajistí dobré vsakování vody do půdy. Dále následují urovnávací disky a zadní válce.

Triton 450 PS při zapravení svazenky.

Triton 6 PS při zapravení obilného strniště.

Kypřiče mohou být v provedení nesené nebo polonesené, od záběru už 2,1 m (DUOLENT DX 210 N) až po pracovní záběr 12,5 m (FANTOM 1250 PRO) a je možnost výběru z širokého sortimentu zadních válců a příslušenství, dle půdních podmínek a požadavků zákazníka.

Více informací na produktových stránkách 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.