Strip setí pro vysoké výnosy řepky

12. 8. 2020
Setí řepky ozimé je v plném proudu a řada zákazníků využívá systém strip setí s hlubším dlátovým kypřením kořenové zóny v jedné operaci.
Strip setí pro vysoké výnosy řepky

Modulární secí stroje Falcon umožňují snadnou výměnu přední předzpracující sekce a boční posun zadní sekce na setí do prokypřených pásů. Přední třířadá dlátová sekce s roztečí dlát 250 nebo 300 mm zajišťuje kypření půdy do hloubky až 20 cm. U strojů s přihnojováním je zároveň ukládáno granulované hnojivo. Hnojivo lze přitom ukládat i do 2 horizontů. Zadní secí sekci lze pro strip setí snadno posunout o ½ rozteče řádku vlevo a setím pouze sudými botkami je osivo ukládáno do prokypřených pásů. Výsledná rozteč řádků je tedy 250 nebo 300 mm. To je optimální řádkování pro dosažení ideální hustoty semen v řádku při výsevcích 25–50 zrn na 1 m2. Díky tomu jsou rostliny rovnoměrně rozmístěny s minimální vzájemnou konkurencí v řádku.

Hluboké kypření úzkými dláty (pouze 20 mm) při strip setí má malou energetickou náročnost a přitom zajišťuje vytvoření optimální půdní struktury pro uložení osiva řepky a její budoucí kořenový systém. Na základě mnohaletých zkušeností je takovýto způsob zakládání porostů předpokladem dosažení vysokých výnosů i vysoké stability výnosů v letech s extrémním průběhem počasí v podobě silných srážek nebo výrazného sucha. Velmi významná je také úspora času, pohonných hmot, ale i nákladů na hnojiva díky jejich vyššímu využití.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.