Digger po vojtěškách a víceletých pícninách

16. 10. 2020
Základní zpracování půdy po vojtěškách a víceletých pícninách bývá velmi problematické zvláště v suchých letech. Vojtěška zpravidla bývá na pozemku 3 až 4 roky, 4 seče do roka, půdy jsou velmi utužené vlivem sklizňové techniky a klasické zpracování orba pluhem je obtížné. K těmto účelům lze použít hloubkový (dlátový) kypřič Digger.
Digger po vojtěškách a víceletých pícninách

Hloubkový (dlátový) kypřič Digger je osazen dvěma řadami radlic, které mají velmi nízký tahový odpor umožňující vysokou pracovní rychlost až 12 km/h. Radlice hladce vnikají do půdy, půdu prokypří bez promíchání s podorničím. Radlice s křidélky velmi dobře zapraví rostlinné zbytky, křidélka jsou výškové nastavitelná podle hloubky zpracování. U hydraulického jištění je možnost zvednutí jedné řady radlic v těžkých podmínkách, třeba u vojtěšky v případě souvrati, které jsou obzvlášť utužené od sklizňové techniky. Za radlicemi jsou umístěny zahrnovací disky, které urovnávají povrch a zapravují rostlinné zbytky. Zadní dvojitý hrotový válec rozdrobí hroudy a utuží půdu. Po zpracování půdy Diggerem je v řadě podmínkách půda připravena k setí, bez nutnosti další operace, to je velmi výhodné v úspoře času a financí.

Možnost práce s jednou řadou radlic v těžkých podmínkách

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.