Radličkové nebo diskové mělké zpracování půdy?

9. 9. 2020
Zákazníci si často pokládají otázku, jaké mělké zpracování půdy je agronomicky prospěšnější a efektivnější. Radličkové nebo diskové? Obě technologie mají své opodstatnění, své výhody a proto i bohaté zastoupení v nabídce strojů. Nyní nastupuje i trend mechanického ničení plevelů.
Radličkové nebo diskové mělké zpracování půdy?

Diskové zpracování půdy je oblíbené zejména pro rychlé strnišťové podmítky. Hlavním požadavkem je plošné podříznutí strniště i při velmi mělké podmítce 3-5 cm. Některé diskové podmítače mají problém se zahloubením zejména v tvrdých a suchých podmínkách. Největším problémem bývá podmítka zapojených víceletých pícnin. Řešením je dostatečně agresivní geometrie celých pracovních orgánů a celoobvodové ostří disků jako tomu je u kompaktních diskových podmítačů Softer. Softer je základní stroj pro každý zemědělský podnik. Pro velmi mělkou podmítku doporučujeme vybavit stroj opěrnými koly.

 

Lehký diskový podmítač Softer s agresivním úhlem pracovních orgánů zajišťující dobré vnikání do půdy i zpracování půdy v tvrdých podmínkách.

Těžší variantou je diskovým podmítač Diskomat. Diskomat je určen na hlubší zpracování půdy do 18cm a k tomu je uzpůsobena jeho konstrukce. Zejména masivní rám a pružinové jištění pracovních orgánů. Pracovní orgány Diskomatu s agresivním úhlem a disky o průměru 62cm. Standardem disků zn. Farmet je celoobvodové ostří. Hlavním důvodem je zajištění spolehlivého zahlubování a kvalitní zpracování půdy včetně zapravení rostlinných zbytků. Díky optimální geometrii a točivým pracovním orgánům se diskové podmítače Softer i Diskomat vyznačují velmi nízkým tahovým odporem.

 

Těžší diskový podmítač Diskomat je velmi vhodný na zapravení velkého množství rostlinných zbytků například po kukuřici.

Obecným problémem diskových podmítačů může být tzv. umazávání půdního dna vlivem stejné hloubky zpracování půdy disky. Tento problém odstraňují dlátové a radličkové kypřiče.

Schéma profil zpracování půdy diskovým podmítačem

Schéma profil zpracování půdy dlátovým kypřičem

 Dlátové kypřiče jsou univerzální a naopak mají výhodu v možnosti mělkého ale i hlubšího zpracování půdy až 35cm s nestejnoměrným reliéfem zpracování půdy. Za radlicemi je půda zpracována v celém profilu. Mezi radlicemi je půda zpracována v různé hloubce a různou intenzitou podle vzdálenosti od radlic. Nerovnoměrné zpracování přispívá k výborné absorpci srážek a obnovení kapilarity. Pracovní orgány mohou být doplněny křídly, které spolehlivě zajistí celoplošné podříznutí při podmítce. V nabídce společnosti Farmet najdete dlátové kypřiče a podmítače Triolent, Duolent a Terrix. Liší se počtem řad pracovních orgánů. 

 

Duolent se dvěma řadami vykazuje vysokou průchodnost půdy a rostlinných zbytků a nízký tahový odpor

Triolent je vybaven třemi řadami pracovních orgánů a je nejuniverzálnějším zástupcem dlátových kypřičů

Terrix je čtyřřadý dlátový kypřič. Velmi intenzivně půdu zpracuje. Umožňuje nejvíce kombinací použití různých pracovních orgánů na jednotlivých řadách.  

Novou kombinací pro mělké zpracování půdy jsou radličkové kypřiče Fantom. Velmi efektivně spojují výhody obou způsobů zpracování. Fantom je určen pro mělké zpracování půdy do 15 cm s možností celoplošného podříznutí při využití radliček. Půdu lze velmi uspokojivě zpracovávat pouze dláty, protože rozteč pracovních orgánů je pouhých 19 cm a při vlastním zpracování dochází k „odtržení“ profilu a zpracování půdy v celé pracovní šíři.

 

Fantom PRO je vrcholným modelem řady Fantom. Mj. umožňuje práci bez zadních válců nebo naopak regulovat přítlak na válcích. Praktické jsou rychloupínací systémy výměny pracovních orgánů i zadních válců.

Závěrem lze říci, že každý zemědělský podnik by měl disponovat oběma způsoby zpracování zejména z důvodu střídání způsobu zpracování půdy a větší nezávislosti na počasí.  

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.