Stroje od Farmetu mají v našem podniku dlouholetou tradici

6. 1. 2021
Agro Vyšehořovice, podnik o rozloze 1530 ha obhospodařuje pozemky na Praze východ. Podnik je vlastníkem nejednoho stroje značky Farmet.
Stroje od Farmetu mají v našem podniku dlouholetou tradici

Vyšehořovice, Čelákovice, Úvaly a ostatní přilehlé obce patří do řepařské oblasti nacházející se 200 až 220 metrů nad mořem. Půdy jsou zde převážně středně těžké černozemě, ale najdou se i lokality s lehčími písčitými půdami. Na těchto pozemcích Agro Vyšehořovice pěstuje přibližně 430 ha ozimých pšenic, 150 ha jarního ječmene, již výše zmíněných 250 ha řepky ozimé, 160 ha cukrové řepy, 200 ha konzumních brambor, 60 ha máku a 50 ha kukuřice na zrno. Ruku v ruce s rostlinnou produkcí jde i živočišná výroba zaměřující se na produkci mléka z 350hlavého stáda holštýnských krav, proto ve skladbě pěstovaných plodin nechybí 100 ha silážní kukuřice, 120 ha vojtěšky a 12 ha trvalých travních porostů. Specialitou podniku je i pěstování zeleniny, třeba 25 ha ozimé cibule. K tomuto účelu mají ve Vyšehořovicích přibližně 100 ha pozemků pod závlahou.

„Stroje značky Farmet mají v našem podniku dlouholetou tradici. Už tak dlouholetou,“ jak se smíchem dodává výkonný ředitel Zdeněk Šípek, „že to zpětně ani nedokáži spočítat. Začínali jsme s Kompaktomatem o záběru 7 m. Vlastníme „dědečkovský“ radličkový podmítač Hurikán a pak jsme pořídili první velký diskový podmítač Diskomat. Ohledně pracovního záběru jsme zvolili hned tu největší, nejširší variantu, a to 8 m v polonesené verzi, se zadním dvojitým pneumatikovým pěchem. Tento válec má tu výhodu, že může pracovat ve dvou nastaveních. Jak velká pneumatiková kola, tak i malá pneumatiková kola mohou aktivně pracovat, nebo se zadní malý pneumatikový válec může jednoduše vyřadit z provozu, a Diskomat tak zanechává hrubší strukturu. Další výhodou tohoto řešení je, že pojezdová/transportní kola jsou integrována do tohoto válce, a stroj i přes svoji velikost působí velmi kompaktně.“ Pan Šípek také vyzdvihl další vlastnost našich strojů: „U Farmetu se mi líbí a oceňuji, že když mají nějaký koncept stroje, tak se mu i nadále věnují. Neuzavřou to tím, že stroj je hotový a jde se vyvíjet něco nového. Věnují se tomuto stroji i nadále, stále ho zdokonalují a vylepšují. Na stroji je vidět obrovský posun k téměř naprosté dokonalosti. A právě proto jsme se v předseťové přípravě a v podmítkách opět rozhodli pro vyzkoušené a osvědčené stroje značky Farmet.

V předseťové přípravě jsme znovu sáhli po Kompaktomatu s větším desetimetrovým pracovním záběrem. Kompaktomat používáme jak klasicky po orbě v konvenčních technologiích, tak i v minimalizačních technologiích méně vhodných pro Kompaktomat. Dbáme ovšem na správné zapravení rostlinných zbytků, a Kompaktomat tudíž pracuje velmi dobře. Na jaře předseťový kombinátor zpracovává půdu v základní výbavě, s předním a zadním prutovým válcem. Pod řepky a na podzimní práce na integrovaný zadní tříbodový závěs připojujeme crosskill drobící válce pro ještě intenzivnější drcení hrud.“

Než jsem se stačil nadechnout, rozpovídal se pan Šípek o posledním přírůstku značky Farmet, a to o dalším diskovém podmítači Diskomat. „Ano, věděli jsme, do čeho jdeme, a tak nebylo co řešit. S prvním Diskomatem jsme byli a stále jsme spokojeni, tak jsme znovu pořídili diskový podmítač Diskomat o stejném pracovním záběru 8 m. Tentokrát jsme zvolili jiný zadní válec, a to dvojitý ring. Je to velmi univerzální válec vhodný do všech podmínek a pro všechny typy půd. Velmi dobře funguje ve vlhkých podmínkách. U Diskomatů nejvíce oceňuji jejich velkou průchodnost a výborný míchací efekt a dokonalé zapravení rostlinných zbytků. Dále se nám tento stroj osvědčil po bramborách. Diskomat výborně srovná nerovnosti po bramborových kombajnech a zapraví bramborovou nať do půdního profilu. Tažný prostředek v Diskomatu je od 350 HP a denně jeden stroj zpracuje přibližně 70 ha. Starší první Diskomat prošel lehkou repasí a je kdykoliv připraven vjet do pole. Je to závislé na tažném prostředku. Když máme volný traktor, tak na první podmítky vyráží oba stroje, na podzimní práce pak většinou využíváme novější Diskomat s ring válcem.“

Jsem velmi rád, že v Agro Vyšehořovice spoléhají v základním zpracování půdy a v předseťové přípravě právě na naše stroje. Těší mě, že naše značka je v podniku hojně zastoupená a věřím, že ,,farmeťácká rodina,, se zde v podniku bude stále rozrůstat.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.