V Dolním Újezdu věří české značce

4. 11. 2020
Zemědělské družstvo Dolní Újezd na Svitavsku začalo spolupracovat s firmou Farmet a. s. téměř před čtvrt stoletím. První stroj si pořídilo v roce 1996, poslední zcela nedávno. Mezi nimi však výrobce dodal do družstva dalších dvanáct modrožlutých strojů.
V Dolním Újezdu věří české značce

„Zemědělské družstvo Dolní Újezd společně s dvěma stoprocentně vlastněnými dceřinými společnostmi, Zemědělským družstvem chovatelů a pěstitelů Litomyšl (ZDCHP) a ZEPO, akciová společnost Leština (a. s.) hospodaří na výměře přibližně 10 000 ha zemědělské půdy, z nichž je 8500 ha orné půdy a 1500 ha trvalých travních porostů. Katastr zasahuje do 25 měst a obcí. Provozujeme rostlinnou a živočišnou výrobu a vyrábíme elektrickou energii,“ představuje zemědělský podnik ředitel Ing. Jiří Jeřábek. Svojí výměrou a produkcí patří zdejší družstvo mezi největší zemědělské podniky v regionu.

Živočišná výroba je zaměřena na chov mléčného skotu holštýnského plemene s 2500 dojnicemi a 2200 kusy ostatních kategorií. Denní produkce mléka dosahuje úctyhodné hodnoty 70 000 litrů. Další činností v živočišné výrobě je chov drůbeže v počtu 30 000 brojlerů. Při sedmi turnusech dosahuje roční produkce 210 000 brojlerů. Třetí činností je chov včel. Problémy, které postihly řadu včelařů, se však nevyhnuly ani tomuto družstvu. Z původních 200 včelstev přezimovalo pouze 9! Poté se podařilo jejich počet navýšit na současných 41.

Rostlinná výroba se orientuje na zajištění krmivové základny a pěstování tržních plodin. Mezi krmné plodiny patří jetele na 1000 ha, kukuřice na 1100 ha a píce z luk. Z tržních plodin družstvo pěstuje ozimou pšenici (2200 ha), jarní pšenici (120 ha), jarní ječmen (1800 ha), ozimý ječmen (300 ha), řepku (850 ha), modrý mák (600 ha), bílý mák (50 ha), oves (100 ha), cukrovku (35 ha) a na zbylé ploše další plodiny, například hořčici, kmín či svazenku na semeno. Dalších téměř 70 ha zabírají biopásy. „Máme sedmihonný osevní postup. První dva roky pěstujeme na pozemku jetel, po němž následuje obilnina, po ní hnojíme organickými hnojivy pod kukuřici nebo pod řepku, pak se vystřídají dvě obilniny a opět hnojíme organikou pod kukuřici nebo řepku,“ vysvětluje precizní osevní postup ředitel. Organických hnojiv mají v družstvu dostatek, na pole vyváží chlévský hnůj, kejdu a digestát. S jarním přihnojením je tak každoročně vyhnojeno organickými hnojivy 30 % výměry orné půdy. Digestátem a kejdou družstvo navíc hnojí i část výměry trvalých travních porostů.                

Zemědělskou činnost doplňuje výroba elektrické energie ve čtyřech bioplynových stanicích o výkonu 1200, 2x1000 a 500 kW.

Zpracování půdy

Pozemky družstva se nacházejí v obilnářské až bramborářské oblasti, v nadmořské výšce 350 až 640 metrů. Půdy kolem Dolního Újezda jsou hlinité až těžší jílovité, okolo Vidlaté Seče jak lehčí hlinité, tak velmi kamenité. Podobná situace je i kolem ostatních středisek. 

Podnik velikosti družstva v Dolním Újezdu musí být vybaven technikou na zpracování půdy v takovém rozsahu, aby se vždy mohl přizpůsobit klimatickým a půdním podmínkám na straně jedné a konkrétní plodině na straně druhé.

Své uplatnění v podniku nacházejí jak pluhy, tak stroje určené do bezorebných technologií.

Podmítky zajistí talířové nebo radličkové podmítače, orba následuje vždy po zrnové kukuřici a často také pokud na poli zůstane velké množství posklizňových zbytků. Pokud se pozemek neoře, následuje hloubkové kypření do 20 cm a pokud to vrstva ornice dovolí, tak až do 25 cm. Když je opravdu velké sucho, může radličkový kypřič částečně nahradit talířový podmítač. A stejně variabilní je i předseťová příprava, v níž mají důležitou úlohu předseťové kombinátory.

Pracovní záběr půdozpracujících strojů se postupem času zvětšuje, tak jak jsou agregovány se stále silnějšími traktory. Vzhledem k přenosu velkých výkonů a zvýšenému namáhaní musí nejen kvalitně zpracovat půdu, ale mít také velmi odolnou konstrukci. Významné místo v parku techniky mají stroje od českého výrobce Farmet a. s. z České Skalice.

Flotila předseťových kombinátorů

Spolupráce obou firem začala v roce 1996. Prvním dodaným strojem byl dnes již legendární předseťový kombinátor Kompaktomat, jehož rám je osazen přední smykovou lištou, předním válcem, dvouřadou radličkovou pracovní sekcí, střední smykovou lištou, zadním volitelným válcem a nakonec zadní smykovou lištou. Nákupu stroje předcházelo výběrové řízení a praktické testování v podmínkách střediska.

První Kompaktomat K 600 PS z roku 1996 je stále v dobré kondici

Kompaktomat K 600 PS s lištovým válcem v přední i zadní části stroje zamířil do střediska v Dolním Újezdu. Jako zajímavost je v této souvislosti třeba zmínit, že první Kompaktomat družstvo agregovalo s tahačem Škoda 180, strojem, na jehož vývoji se podílel stejný konstruktér – Karel Žďárský, otec současného ředitele firmy Farmet. Stroj se okamžitě stal nepostradatelným pomocníkem. „Při předseťové přípravě zpracoval již v první sezóně kolem tisíce hektarů,“ vzpomíná mechanizátor střediska Dolní Újezd Václav Severa. Kombinátor pracoval kvalitně a spolehlivě, zvýšil produktivitu práce, protože nahradil více souprav s bránami a smyky, a tak se vedení družstva rozhodlo hned v následujícím roce koupit druhý stroj s větším záběrem, Kompaktomat K 700 PS, v tomto případě s přídavnými zadními Crosskill válci. V roce 1998 přichází třetí Kompaktomat a opět s větším pracovním záběrem – model K 800 PS. Ani s tímto strojem ale nákup kombinátorů neskončil. Vedení družstva potřebovalo vybavit také ostatní střediska. „Od roku 2000 u nás na středisku Vidlatá Seč pracuje Kompaktomat K 600 PS,“ pokračuje ve výčtu strojů vedoucí střediska Ing. Josef Kabrhel a dodává: „V roce 2003 byl ještě doplněn druhým stejným strojem.“ V roce 2010 s převzetím společnosti ZDCHP přibyl do seznamu Kompaktomat K 600 PS. Další stroje byly zakoupeny pro agregaci se silnými traktory. V roce 2013 družstvo na koupilo dva Kompaktomaty. Pro středisko Vidlatá Seč to byl model K 1000 PS pro agregaci s kolovým traktorem o výkonu 300 k a největší model K 1570 MAX zamířil do Dolního Újezda pro agregaci s pásovým traktorem Case IH Quadtrac 600. Zatím poslední Kompaktomat, model K 600 PS, získalo družstvo v roce 2019 opět s převzetím jiného podniku, v tomto případě společnosti ZEPO Leština. Ač to zní téměř neuvěřitelně, pod hlavičkou družstva z Dolního Újezda jezdí v současnosti devět Kompaktomatů s pracovními záběry od 6 do 15,7 m.             

O kvalitě strojů z České Skalice svědčí fakt, že první Kompaktomat K 600 PS zahájí příští rok v Dolním Újezdu svojí 25. sezónu a že jsou v provozu stále všechny stroje. Denní výkonnost strojů se pohybovala kolem 60 až 70 ha, se zmenšováním maximální velikosti půdních celků na 30 ha se výkonnost souprav vlivem přejezdů a časté manipulace se stroji snížila o 10 %. Každý rok Kompaktomaty připraví kolem 70 % ploch.

Talíře nejen pro podmítku

Předseťovými kombinátory ale výčet techniky se značkou Farmet nekončí. Další kategorií strojů jsou talířové podmítače. Prvním byl šestimetrový Diskomat 6 PS s dvěma řadami talířů o průměru 620 mm a zadním diskovým SDR válcem, který v roce 2016 zamířil na středisko v Dolním Újezdu. Tam je určen pro první podmítky a zapravování hnoje.

Talířový podmítač Diskomat 6 PS
je určen pro první podmítky a zapravování hnoje

V roce 2017 jej doplnil podmítač Softer 6 PS, opět s pracovním záběrem 6 m, dvěma řadami talířů o průměru 560 mm a SDR válcem. Tento podmítač je určen pro první podmítky, zapravování hnoje a při velmi suché půdě pro hrubší předseťovou přípravu. Po dobrých zkušenostech následovaly další stroje do střediska Vidlatá Seč. V roce 2019 to byl stejně vybavený Diskomat 6 PS a v letošním roce zapůjčený Softer 1250 PRO. V agregaci s pásovým traktorem Case IH Quadtrac 620 se plně osvědčil, a tak jej družstvo v současné době kupuje. Je to druhý Softer s tímto pracovním záběrem prodaný v České republice.

Talířový podmítač Softer 1250 PRO
v agregaci s pásovým traktorem Case IH Quadtrac 620

Posledním je univerzál

Jsme na počtu třinácti strojů a výčet ještě není kompletní. Posledním strojem značky Farmet je kombinovaný kypřič Fantom 1250 PRO, který byl do střediska Vidlatá Seč dodán na jaře letošního roku. Stroj je vybaven předním hydraulicky ovládaným pružným smykem, za nímž následuje pět řad pružinou jištěných šípových radliček, popřípadě úzkých dlát, řada rovnacích disků a dvojitý ring válec. Úkolem tohoto stroje bude předseťová příprava, konkurovat s Kompaktomaty si ale nebude. Kompaktomaty připravují půdu před setím secím strojem Lemken bez sekce přípravy, Fantom bude připravovat pro secí stroj Hosch Pronto s vlastní přípravou půdy.  

Kombinovaný kypřič Fantom FX 1250 PRO je využíván při předseťové přípravě

„Se stroji značky Farmet jsme dlouhodobě spokojeni a osobně mě těší, že můžeme podpořit českého výrobce,“ říká na závěr ředitel Ing. Jiří Jeřábek a mechanizátor střediska Dolní Újezd Václav Severa jej doplňuje: „Spokojeni jsme i s kvalitou a rychlostí servisu a dostupností náhradních dílů.“

Jiří Hruška
Mechanizace zemědělství č 11/2020

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.