Výborná řepka díky Falconu

25. 11. 2020
Falcony umožňují díky své unikátní koncepci rychle vyměnit přední předzpracující sekce.
Výborná řepka díky Falconu

Speciální přední dlátové kypřící přihnojovací sekce

Při setí řepky doporučujeme používat přední třířadé dlátové sekce pro kypření do hloubky až 22 cm s aplikací hnojiv do kypřené zóny. Dláta mají šířku pouze 20 mm, díky tomu mají velmi nízký tahový odpor a velmi kvalitně kypří s velmi malou tvorbou hrud. A to i v těžkých půdních podmínkách za sucha nebo naopak velkého mokra. Hnojivo je ukládáno za kypřící dláta do hloubky kypření do podkořenové zóny. Při dostatečné hloubce kypření je hnojivo uloženo dostatečně hluboko, takže poskytuje výživu pro celou dobu vegetace. Na přání lze dodat i aplikační koncovky pro ukládání hnojiva do dvou horizontů. Prokypřená zóna za dláty se velmi dobře uzavírá díky speciálním zahrnovačům a pneumatikový válec zajistí vytvoření optimálně zpětně utuženého seťového lůžka.

Optimální šířka řádků

Při použití přední dlátové kypřící sekce doporučujeme setí řepky pouze lichými secími botkami na šířku řádků 25 nebo 30 cm. Tím je dosaženo přesného uložení osiva do prokypřených pásů. Takto široké řádky jsou velmi výhodné a zajišťují optimální hustotu rostlin v řádku při běžných výsevcích 25 – 50 zrn/m2. Řada studií prokázala šířku řádků 25 – 30 cm jako nejlepší základ pro vysoké výnosy. Dvojdiskové secí botky uloží osivo přesně do nastavené hloubky a zajistí optimální kontakt s půdou pro rychlé a rovnoměrné klíčení. Rovnoměrný počáteční růst umožňuje následně dobré agronomické vedení porostu a vysokou účinnost přípravků aplikovaných na rostliny ve stejné růstové fázi.

Vysoký denní výkon

Použití secích strojů Falcon s předními dlátovými kypřícími sekcemi umožňuje výraznou redukci zpracování půdy před setím. Možný je jak přímý výsev do strniště, tak setí do mělké podmítky nebo středně hluboko prokypřené půdy. Jako optimální kompromis se jeví mělká podmítka do 10 cm, která zajistí celoplošné zpracování povrchu půdy a vytvoření podílu jemně prokypřené půdy. Následné kypření secím strojem na hloubku 18 – 22 cm již zajistí ideální podmínky pro budoucí vysoké výnosy. Velkou předností je nízká energetická náročnost při setí s dlátovým kypřením, kdy např. pro Falcon o záběru 6 m s dlátovou sekcí dostačuje traktor o výkonu 300 – 350 koní. Takováto souprava zajišťuje při pracovní rychlosti 10 – 12 km/h vysoký denní výkon a nízkou spotřebu okolo 12 l/ha.

Modulární secí stroj Falcon 6 PRO Fert+ & předzpracující dlátová sekce pro technologii STRIP-TILL

  1. Volitelná předzpracující sekce.
  2. Pneumatikový pěch.
  3. Volitelná výsevná sekce.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.