Falcon PRO – široké možnosti setí

22. 12. 2020
Firma Agross Klíčany je od letošního srpna majitelem nového secího stroje Falcon 8 PRO Fert+. Agross se zabývá pěstováním širokého spektra plodin a maximálně využívá nejpokrokovější postupy v této oblasti. Majitel firmy Bc. Ondřej Bačina se touto problematikou intenzivně zabývá mnoho let. Cílem je nejen maximalizace výnosů, ale i eliminace vlivů sucha a protierozní efekty.
Falcon PRO – široké možnosti setí

Rychlovýměnné pracovní sekce

Agross uvažoval o nákupu nového secího stroje několik let, přičemž požadavky se neustále stupňovaly. Jako optimální řešení se nakonec ukázal modulární secí stroj Farmet Falcon PRO, který nabízí rychlovýměnné pracovní sekce. A to jak přední předzpracující a přihnojovací sekce, tak zadní secí sekce. K tomu Farmet nabídl zcela nový section control pro spínání každé jednotlivé secí botky, díky čemuž secí stroj nabízí široké možnosti setí a struktury budoucího porostu. Z volitelné rozteče řádků 12,5 cm nebo 15 cm si v Agrossu vybrali tu větší.

Široký pracovní záběr, velký objem zásobníku

Agross disponuje výkonným traktorem, a proto padla volba na pracovní záběr 8 metrů. K těmto záběrům nabízí Farmet na přání zvětšený zásobník o celkovém objemu 8.500 l s rozdělením komor pro hnojivo a osivo 40:60. Takto velký zásobník je možný díky vysoké nosnosti nadstandardně velkých kol pneumatikového pěchu, které Falcon PRO standardně používá. Komora pro osivo je dále rozdělena přepážkou na levou a pravou polovinu, která má každá svůj vlastní dávkovač. Celý pneumatický secí systém je přetlakový, takže poskytuje velkou výkonnost i při vyšších pracovních rychlostech a velkých dávkách jak hnojiv, tak osiv. Agross si tuto zvětšenou verzi zásobníku vybral pro zvýšení sezónní výkonnosti.

Section control

Nový section control ovládající každou jednotlivou secí botku plní několik funkcí. Jednak je to spínání a vypínání setí jednotlivých secích botek na souvratích a při vysévání klínů. Zde systém spolupracuje s navigací traktoru a vytváří si virtuální souvraťové linie. Díky tomu lze souvratě sít až na závěr a porosty jsou homogenní na celé ploše pole. Další funkcí je automatické rozpočítávání kolejových řádků. Tato funkce je řízena také pomocí GPS navigace a umožňuje vytvářet kolejové řádky zcela automatizovaně, a to i v případě, že záběr postřikovače není celým násobkem secího stroje. Kolejové řádky se mohou tvořit pokaždé jinými secími botkami tak, jak to zrovna při dané jízdě podle GPS pozice vychází. Třetí funkcí section controlu je trvalé uzavření secích botek při setí do širších řádků oběma dávkovači (sudými i lichými botkami) s roztečí např. 37,5 a 45 cm.

Setí do širokých řádků i setí dvou plodin

Každý dávkovač osiva je připojen na jednu rozdělovací hlavu, odkud vedou semenovody přes snímače výsevu k jednotlivým secím botkám. Na levý dávkovač jsou připojené sudé secí botky, na pravý dávkovač liché secí botky. Toto zapojení umožňuje dvojí využití při zakládání porostů. Jednak je to setí dvou plodin sudými a lichými botkami. Do každé poloviny zásobníku na osivo se plní osivo jiné plodiny a jedna plodina je seta sudými botkami a druhá plodina je seta lichými botkami. U lichých botek lze navíc nastavit odlišnou pracovní hloubku, takže lze sít dvě plodiny i do různých hloubek. Takto lze sít např. obiloviny s luskovinami nebo jeteloviny s trávami případně další kombinace. Další možností je setí pouze sudými secími botkami, kdy výsledná šířka řádků porostu je dvojnásobná, než je základní řádkování secího stroje. V případě Agrossu tedy 30 cm. Do takto širokých řádků je velmi výhodné sít především řepku. Zadní sekci secího stroje Falcon lze příčně posunout o ½ meziřádkové rozteče vlevo, takže při setí sudými botkami vychází pozice řádků symetricky vůči středové ose stroje. Toto lze u strojů Falcon kombinovat i s přední dlátovou sekcí pro pásové kypření a ukládání hnojiv.

Vysoká produktivita, 100% kontrola

Velký pracovní záběr stroje, vysoká pracovní rychlost i velký objem zásobníku jsou zárukou velké produktivity secí soupravy. Díky komplexnímu elektronickému řídícímu a kontrolnímu systému má obsluha vždy okamžitou zpětnou informaci a jakékoliv nestandardní stavy jsou ihned signalizovány. Secí stroj je vybaven renomovaným německým elektronickým systémem Müller Eleketronik, který je plně ISObus kompatibilní. V Agrossu mají elektronický systém secího stroje propojený přes ISObus na zobrazovací panel Topcon navigace traktoru, odkud se také přebírají některá provozní data jako GPS pozice pro řízení section controlu. Celé ovládání je přehledné a dává obsluze vysokou jistotu kvalitně odvedené práce.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.