Technika Farmet do extrémních podmínek

22. 12. 2020
Velmi vlhký podzim neumožňoval včas sklidit kukuřici na zrno i v teplejších oblastech. Kombajny se bořily. Sezónu zachránil kombinovaný disko-dlátový kypřič Triton 450 PS (záběr 4,5 m) v technologické lince s modulárním secím strojem Falcon 6 PRO.
Technika Farmet do extrémních podmínek

Naštěstí teplejší prosinec umožnil základní zpracování půdy a hlavně zapravení objemné slámy po zrnové kukuřici do celého profilu půdy. Přední disková sekce částečně nalomila a nařezala houževnatou slámu ale hlavně promíchala s povrchovou vrstvou půdy na hloubku 8–10 cm. Dlátová sekce naopak předzpracovanou půdu včetně slámy intenzivně a vertikálně prokypřila se zapravením slámy do profilu na hloubku 25–30 cm. V takto těžkých podmínkách nebylo možné ani žádoucí zpracovat půdu na maximální hloubku. Triton 450 PS je pověstný kvalitním příčným i podélném urovnáním půdy. Jeden z osvědčených válců je VR válec, který půdu a hrudy konsoliduje a současně je odolný proti nabalení.

Kombinovaný kypřič Triton 450 PS

Díky tomu bylo možné nasadit bezprostředně po Tritonu secí stroj Falcon 6 PRO (záběr 6 m). Falcon 6 PRO byl vybaven přední diskovou předzpracující sekcí s prstovým smykem (Flexiboard), která půdu jen povrchově prokypřila, pneumatikový válec (složený z nízkotlakých flokačních pneumatik) půdu konsoliduje před secími botkami, které byly nastaveny na mírný přítlak. Porost byl úspěšně založen, nyní je ještě potřeba schovívavost přírody.

Modulární secí stroj Falcon 6 PRO
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.