Česká značka na farmě v Havlovicích

13. 5. 2021
Soukromý zemědělec Milan Horák používá techniku české značky Farmet již od poloviny devadesátých let. Prvním strojem z České Skalice byl v pořadí šestý vyrobený kombinátor, který v průběhu následujícího čtvrt století doplnily další dva stroje. Modré trio zajišťuje veškeré podmítky i předseťovou přípravu půdy.
Česká značka na farmě v Havlovicích

Soukromý zemědělec Milan Horák z obce Havlovice, ležící v podhůří Krkonoš v okrese Trutnov, pochází ze sedlácké rodiny. Jeho děda zažil období násilné kolektivizace, kdy mu bylo v nedaleké Litoboři zabaveno 6,5 ha půdy a dva hektary lesa a on sám byl odsouzen ke čtyřem letům nucených prací v jáchymovských uranových dolech. Otec Milana Horáka, žijící již v Havlovicích, získal v restituci zabavenou půdu zpět, přidal 2,5 ha půdy a sedm hektarů lesa, které v restituci získala jeho manželka a na začátku 90. let navázal na rodinnou tradici a tehdy ještě při zaměstnání začal hospodařit. Výměru půdy brzy pronájmem navýšil na 30 ha a založil chov mléčného skotu. „Od mládí se pamatuji, že jsme vždy měli záhumenek a nějakou kravku, takže jsem v zemědělství vlastně vyrůstal,“ vzpomíná Milan Horák. Nebylo tedy překvapení, že se po studiu průmyslové školy zaregistroval jako soukromě hospodařící rolník a přidal se k otci. Vzal si na starost péči o mléčný skot, který později doplnil i skotem masným. V současné době chová kolem 65 kusů, od loňského roku se však již orientuje pouze na chov masných plemen.

Základem rostlinné výroby je pěstování obilnin, především ozimé pšenice, ozimého ječmene a ovsa, které Milan Horák doplňuje řepkou a směskami.

třímetrový Kompaktomat z roku 1995 s výrobním číslem 006 je stále v provozuschopném stavu

Orba jako základ

Obhospodařované pozemky se nacházejí v nadmořské výšce od 320 do 500 m. Půdy jsou na nich v okolí Havlovic, v meandru řeky Úpy, hlinitopísčité, často kamenité, někde až písčité, zatímco v okolí Litoboře na Náchodsku spíše hlinitější sprašové. Při jejich zpracování se Milan Horák drží tradičních postupů. „Po sklizni následuje podmítka, kterou jsem donedávna zajišťoval starým talířovým podmítačem, pak na část výměry rozmetám hnůj a zaorám poloneseným šestiradličným otočným pluhem. Protože jsem zastáncem klasického zpracování půdy, veškerou výměru ořu. Pro předseťovou přípravu využívám od devadesátých let kombinátor. Pro ozimy často připravuji půdu dvěma přejezdy, na jaře většinou stačí jeden,“ popisuje způsob zpracování půdy. Zvětšující se výměře bylo třeba také přizpůsobit používanou techniku, ale dlouho měl farmář jinou prioritu. „Nákup nové techniky jsme léta odkládali, nejdůležitější pro nás byl nákup půdy,“ přiznává Milan Horák. Ten dnes obhospodařuje 120 ha zemědělské půdy, z níž je 95 ha orné a 25 ha trvalých travních porostů.

nástupce má pracovní záběr pět metrů

Od počátku s modrými

Na farmě v Havlovicích nacházíme techniku z mnoha zemí Evropy, ale pouze stroje české značky Farmet pomáhají Milanu Horákovi při zpracování půdy od samého počátku dodnes. Prvním předseťovým kombinátorem na farmě a současně i prvním strojem značky Farmet byl třímetrový polonesený Kompaktomat, který rodina Horáků získala v rámci restitučního řízení od ZD Dolany. Psal se rok 1995, stroj byl nový a na rámu měl výrobní štítek s pořadovým číslem 006. Kompaktomat byl nejdříve agregován s traktorem Zetor 10540 a později s výkonnějším modelem Zetor 12441. A přestože již uběhlo dlouhých 26 let, Kompaktomat je stále využíván, většinou při přípravě extrémně malých pozemků s výměrou kolem jednoho hektaru. Konstrukčně se od současných modelů poněkud liší, sled pracovních orgánů je však téměř totožný. Za přední smykovou lištou srážející hrubou brázdu následuje přední lištový válec drobící velké hroudy a dvě řady pružných slupic osazených šípovými radličkami. Ty podříznou půdní profil a prokypří půdu. Za radličkovou pracovní sekcí je umístěna střední smyková lišta urovnávající zkypřenou půdu před zadním lištovým válcem a zadní urovnávací lištou, která finálně upraví povrch půdy. Užitečným doplňkem je pak zadní tříbodový závěs.

Kompaktomat je agregován s traktorem Valtra T194

Přechod k výkonnější technice

Když si před pěti lety farmář koupil nový traktor Valtra T194 s výkonem 200 koní, bylo jasné, že nastal čas pro výměnu kombinátoru za výkonnější stroj. Protože byl Milan Horák s prací Kompaktomatu vždy velmi spokojen, neuvažoval o jiném stroji, ale spojil se s firmou Farmet a objednal si stejný model, pouze s větším pracovním záběrem. „Zvažoval jsem záběry pět a šest metrů, nakonec jsem si vybral Kompaktomat K 500 PS. Výkon traktoru by stačil i na šestimetrový stroj, ale nemám dvoumontáže a na některých kopcovitých pozemcích by to bylo na hraně,“ vysvětluje hospodář. Nový Kompaktomat má velmi podobný sled pracovních orgánů. Za kypřiči stop traktoru je umístěna přední smyková lišta, za ní lištový spirálový válec, dále dvě řady slupic s šípovými radličkami, střední smyková lišta, zadní crosskill válec a zadní urovnávací lišta. Příjemnou změnou oproti staršímu modelu je vybavení kombinátoru bezúdržbovými ložisky.

Kompaktomat připravuje veškerou ornou půdu před setím ozimů i jařin, část výměry ve dvou přejezdech. Pracovní hloubka se pohybuje mezi 5 a 6 cm.

za strojem zůstává velmi kvalitně zpracovaná půda

Talíře pro podmítku

Třetím modrým strojem z České Skalice je talířový podmítač Softer 4,5 PS, který v roce 2018 nahradil starý a nevyhovující stroj. „Potřeboval jsem nový podmítač, a tak jsem oslovil zástupce firmy Farmet a zapůjčil si model Softer. Vyzkoušel jsem ho při zapravování porostu hrachu. Softer odvedl v problematickém porostu velmi dobrou práci, a tak jsem si jej následně objednal,“ popisuje výběr stroje Milan Horák. Stejně jako v případě Kompaktomatu i Softer od té doby podmítá veškerou půdu.

Jednoduchou konstrukci stroje tvoří dvě řady talířů s prokrajovaným obvodem a celoobvodovým ostřím pro snadnější vnikání do půdy. Talíře jsou uloženy v bezúdržbových ložiskách a samostatně jištěny pomocí gumových bloků. Agresivní geometrie talířů zajišťuje dokonalé celoplošné podříznutí do hloubky 3,5 až 12 cm a intenzivní promíchání rostlinných zbytků. Za talířovou sekcí následuje ocelový válec, který rozdrobí hroudy a zpětně utuží půdu. Pracovní rychlost se pohybuje mezi 10 až 15 km/h.

S prací strojů z České Skalice je Milan Horák velmi spokojen, a tak je možné, že nezůstane ani u současných tří. Do budoucna totiž plánuje nákup cambridge válců, kterými by mohl na jaře i na podzim ošetřit pozemky v suchých letech.    

Veškeré práce na farmě zvládá Milan Horák vlastními silami za pomoci otce a občas některého z kamarádů.

podmítky zajišťuje od roku 2018 talířový podmítač Softer 4,5 PS

Jiří Hruška
Profi Press s.r.o.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.