Verso pro časné jarní předseťové zpracování půdy

2. 2. 2022
Časné jarní setí je klíčovým faktorem dosažení vysokých výnosů a dobrých ekonomických výsledků zemědělských podniků. Řada podniků zahajuje jarní setí již na konci února, pokud to půdní podmínky umožní. Klíčovou operací je v takovém případě velmi časné předseťové zpracování půdy zajišťující urovnání a provzdušnění povrchu půdy.
Verso pro časné jarní předseťové zpracování půdy

Polonesený kultivátor Verso je optimálním řešením právě do takových podmínek. Stroj jede při práci po kopírovacích kolech a díky této koncepci může pracovat i ve vlhké půdě, přičemž je výrazně eliminováno riziko tvorby hrud.

Vysoký počet dlát půdu kvalitně prokypří a urovnávací smyky typu Flexiboard půdu perfektně urovnají. Tento systém vyniká na těžších vlhkých půdách, kde zajistí výbornou strukturu nakypřené půdy a její rychlé vyzrání pro následné setí.

Díky velkému počtu dlát s velkým rozestupem jednotlivých řad má kultivátor Verso velkou prostupnost pro rostlinné zbytky. Lze jej proto použít nejen po orbě, ale i po podmítce nebo hlubším kypření. Verso tedy půdu nejen provzdušní a dokonale urovná, ale i výborně rozptýlí rostlinné zbytky na jejím povrchu. Přítlak smyků Flexiboard je hydraulicky regulovatelný a zajišťuje výbornou kvalitu práce i ve velmi těžkých podmínkách. Tlak smyků přenášený na půdu přitom zlepšuje utužení seťového lůžka.

Kultivátor Verso zajistí výbornou kvalitu práce při časném jarním zpracování půdy a zajistí velmi časné setí s příslibem vysokých a stabilních výnosů jarních plodin.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.