Realizace suché winterizace slunečnicového oleje v Chorvatsku

8. 2. 2022
Počátkem tohoto roku byla úspěšně uvedena do provozu technologie Winterizace pro našeho stávajícího zákazníka v Chorvatsku, který má již od společnosti Farmet a.s. dodánu technologii Modulové lisovny Compact.
Realizace suché winterizace slunečnicového oleje v Chorvatsku

Proč technologii winterizace? Důvod je zcela zřejmý - vosky přirozeně obsažené ve slunečnicovém oleji způsobují zákal, což není zrovna příliš kladně vnímáno koncovými spotřebiteli. Technologie winterizace zajistí dokonalé odstranění těchto vosků.  Olej se po svém zpracování stane čirým (i za nízkých teplot) a samozřejmě lákavějším i pro spotřebitele.

Proces suché winterizace je plně fyzikální - do procesu se nedávkuje chemie, jako tomu je u procesu mokré winterizace.

Zároveň odpadá i složité nakládání s vedlejším produktem ve formě mýdel. Odpadním produktem suché winterizace je směs vosků a filtračního činidla (celulózy). Vedlejší produkt se dá uplatnit jak v krmivářství, tak i v kosmetice.

Realizovaná technologie je schopna zpracovat až 15 tun oleje za den. 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.