Farmet masivně investuje

15. 9. 2023
Farmet dosáhl v roce 2022 rekordních tržeb a zisků a nadále masivně investuje.
Farmet masivně investuje

Dobrá úroveň zisku byla dosažena především dalším zvýšením produktivity práce a efektivním logistickým řízením výrobního cyklu. Velkou výhodou společnosti Farmet je vysoká úroveň vlastní výroby a velmi nízký podíl kooperací. Vlastní výroba je velmi efektivní a levnější, než kooperační. Společnost může plně řídit technologický rozvoj vlastního výrobního zázemí a jeho efektivního řízení. V roce 2022 vrcholila největší investiční akce v dějinách společnosti. Byly rozšířeny výrobní prostory výstavbou nové haly, pořízeny nové výkonné výrobní technologie a byl dále zlepšen dynamický systém řízení a plánování výroby FPS (Farmet production system). Podařilo se díky tomu realizovat významné úspory nákladů výrobních operací. I přes velmi nepříznivý vývoj nákupních cen materiálu se tedy nakonec podařilo udržet zdražování prodejních cen odběratelům na přijatelné úrovni srovnatelné s konkurencí. Hlavním tahounem růstu tržeb byly trhy Evropské unie, Afriky a zámoří. Významný růst zaznamenal i domácí trh, který si zachoval dlouhodobý podíl 15% z celkových tržeb. Mění se i struktura prodávaných výrobků. Větší podíl nyní tvoří složitější výrobky a technologie doplněné vyspělými digitálními řídícími systémy a komplexními zákaznickými službami. Dosahování přiměřené výše zisku je pro společnost Farmet velmi důležité. Zajišťuje vysokou finanční stabilitu společnosti a umožňuje další investice a rozvoj. Farmet stabilně investuje vysoké částky do všech oblastí svých činností. Díky tomu se dnes řadí mezi nejmoderněji vybavené strojírenské firmy na světě. Nejen špičkové vybavení ve výrobním závodě, ale i výborné zázemí pro výzkum a vývoj jsou zárukou trvale se zvyšující konkurenceschopnosti.

V letošním roce 2023 jsou realizovány další rozvojové investice, především do dalšího rozšíření výrobního zázemí. Aktuálně finišuje výstavba nové logistické haly umožňující v budoucnu efektivní zásobování výrobních a montážních pracovišť komponentami od dodavatelů, ale i další výrazné zvýšení objemu dodávek náhradních dílů pro odběratele. Byly také pořízeny další efektivní výrobní technologie pro rozšíření výrobních kapacit a další zproduktivnění výroby. Jedná se o laserové dělení a navařování, svařovací roboty, obráběcí centra atd. Cílem je zvýšení technologické kvality a produkční schopnosti výrobního závodu v souvislosti s rostoucí poptávkou na řadě trhů. Vyšší koncentrace a efektivita výroby zajistí trvalé udržení vysoké kvality produkce i velmi příznivých cen produktů pro naše konečné zákazníky.

Špičkové secí stroje vybavené pokročilými elektronickými systémy
Vysoce automatizované linky pro lisování olejnatých semen

Nadstandardní investice probíhají i v personální oblasti. Farmet dlouhodobě nabízí stávajícím i novým zaměstnancům nadstandardní finanční ohodnocení i pravidelnou valorizaci mezd, která proběhla i v letošním roce. Spolu s kvalitním pracovním prostředím a řadou zaměstnaneckých benefitů cílí společnost Farmet na další personální rozvoj pro budoucí expanzi.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.