Další rekordní rok společnosti Farmet!

27. 3. 2024
Společnost Farmet má za sebou další velmi úspěšný rok. Rok 2023 znamenal pro společnost další nárůst tržeb i zisku.
Další rekordní rok společnosti Farmet!

Dařilo se nejen na trzích Evropské unie, ale i v USA, Kanadě či Austrálii, a to hlavně díky širokozáběrové technice na zpracování půdy a setí. I přes všeobecný pokles poptávky v Evropě způsobený pádem cen komodit se zde Farmetu dařilo dobře prodávat. Vysoká užitná hodnota produktů Farmet oslovuje zákazníky i v této nelehké době a přináší jim zlepšení produktivity a investiční i provozní úspory. Velké úspěchy zaznamenal Farmet na trzích Afriky, kde se dařilo především divizi Oil & Feed Tech dodávající komplexní technologie na získávání a úpravu rostlinných olejů a výrobu krmiv.

Rekordním byl uplynulý rok pro Farmet i rozsahem realizovaných investic. V roce 2023 vrcholila realizace největší investiční akce za poslední roky. V rámci těchto rozsáhlých investic byly postaveny nové haly a zakoupeny nové výrobní technologie umožňující výrazné rozšíření výrobních kapacit, ale i dosažení ještě vyšší kvalitativní úrovně výroby. Byly pořízeny nové špičkové stroje pro laserové dělení plechů a profilů, sofistikované obráběcí stroje, laserové svařovací technologie, technologie na výrobu z nerezu, technologie pro tváření a tepelné zpracování. Zároveň bylo investováno do logistických systémů a systémů pro řízení výroby a sledování výrobního cyklu výrobku. Bylo dosaženo vysokého stupně digitalizace výrobního procesu. Každý materiál i výrobek lze digitálně sledovat v kterékoliv fázi skladovacího a výrobního procesu a na základě těchto dat výrobní proces neustále optimalizovat a efektivně řídit. Plně digitalizovaná výrobní dokumentace umožňuje v procesu výroby pracovat s digitálními dvojčaty obsahujícími nejen plné 3D zobrazení, ale i všechna klíčová data potřebná pro daný výrobní proces.

Farmet však investuje nejen do kvality a produktivity výroby, ale také do neustálého zlepšování pracovního prostředí pro své zaměstnance. Vysoký důraz je kladen na ergonomii práce, optimální uspořádání pracovišť a využití manipulátorů pro snížení fyzické náročnosti. Díky tomu mohou zaměstnanci odvádět trvale kvalitní práci a dlouhodobě pracovat ve Farmetu s perspektivou osobního růstu.

I přes všeobecně méně optimistické prognózy vývoje některých trhů v roce 2024 společnost Farmet věří, že bude díky významným investicím do svého rozvoje na trzích dále úspěšná a dosáhne dalšího růstu a posílení stability.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.