FAS 500

Aspirační skříň FAS 500 je vysoce sofistikované zařízení speciálně navržené k odstranění slupek po loupání. Zařízení nabízí širokou možnost regulace tak, aby bylo dosaženo maximálního množství odsátých slupek a zároveň aby nedocházelo k odsávání částeček jader. Aspirační skříně nabízí kompaktní řešení pro lisovny s loupáním slupek, které jsou navržené s ohledem na maximální efektivitu odsávání a úsporu energie.

Popis technologie

Aspirační skříň FAS 500 je samostatně stojící zařízení, do kterého je dvěma vstupními otvory v horní části přiváděn zpracovávaný materiál, tento materiál je vystaven ve skříni proudu vzduchu v celkem osmi separačních kanálech, kde jsou lehčí příměsi odsáty, těžší frakce samovolně propadnou skrz celou skříň a v dolní části vypadávají dvěma samostatnými výpady. Všech osm separačních kanálů je vybaveno samostatnou, ručně ovládanou škrticí klapkou s aretací k seřízení rychlosti proudění. Z boku aspirační skříně je vyústěna odsávací truba DN250, tato truba je vybavena ručně ovládanou škrticí klapkou sloužící k hrubému nastavení množství odsávaného vzduchu. Aspirační skříň je vyrobena z konstrukční uhlíkaté oceli, separační kanály mají na své spodní straně pro zlepšení kluzných vlastností potah z plastu s nízkým součinitelem tření.

Technické parametry

Výkonnost aspirační skříně je navržena dle technologických požadavků.

Příslušenství

K aspirační skříni je možné dodat širokou paletu příslušenství. Avšak nejvhodnějším řešením je dodávka kompletního řešení na klíč, jedině takto je zaručeno technicky i ekonomicky optimalizované řešení dle Vašich požadavků včetně automatizace celého procesu.

Příslušenství