FMN(N)O

Míchací nádrž slouží k mezioperačnímu skladování surového vylisovaného oleje z olejnatých semen a k jeho homogenizaci před následnou filtrací. V míchací nádrži dochází k rovnoměrnému rozptýlení pevných částic semen (tzv. prolis), které jsou obsažené v surovém oleji. V nádrži dochází k intenzivnímu míchání pomocí speciálně tvarovaných lopatek, které zabraňují víření a zlepšují proces promísení oleje v celém objemu. To je nutné k bezproblémovému čerpání oleje do navazující technologie.

Všechny příslušné doplňující celky jsou navrženy tak, že nepřekračují půdorysné rozměry nádrže, a tudíž nádrž není rozměrově omezena při instalaci v příslušné technologii.

Popis technologie

Jedná se o stojatou nádobu s kuželovým dnem a víkem, opatřenou míchadlem, sestavou sání. Nádoba je určena pro beztlaký provoz. Pro snadnější čištění a sanitaci nádrže od nežádoucích zbytků je nádrž vybavena provozním průlezem ve stěně nádrže a příslušnými odkalovacími prvky. Proti úniku olejových par je ve víku nádrže instalován odlučovač olejové mlhy sloužící k zachycení kapiček oleje ze vzduchu, unikajícího z nádoby. Díky osazení nádrže čidly dovoluje toto zařízení plnou integraci do systému inteligentního řízení lisoven FIC.

Technické parametry

Míchací nádrž je vyráběna v kapacitách 6, 9, 16 a 26 m3 s maximálním průměrem nádrže 2,8 m. S těmito komplexními rozměry se snadněji přepravují a instalují na kterékoliv místo technologie.

 

Příslušenství

Nádrž je možné vybavit duplikátorem pro ohřev oleje. Ohřev oleje slouží ke snížení viskozity oleje a rozpuštění některých přirozených komponent surového oleje, které znesnadňují čerpání a filtraci vychladlého oleje. Součástí ohřevu je čerpadlo umístěné pod míchací nádrží a kotle pro ohřev oleje. V případě ohřevu je nádrž obstarána izolací proti popálení a zabránění úniku tepla. K nádrži je možné dodat širokou paletu mnoha příslušenství. Avšak nejvhodnější řešení je dodávka kompletního řešení na klíč, jedině takto je zaručeno technicky i ekonomicky optimalizované řešení dle Vašich požadavků, včetně automatizace celého procesu.

Příslušenství