Popis technologie

Aspirační skříň slouží k oddělení lehčích slupek od těžších částeček loupaniny pomocí proudu vzduchu, který odnáší lehčí částečky slupek. Aspirace je řazena vždy po separaci loupaniny na sítovém třídiči.

Regulace se provádí regulovatelnou stěnou, která ovlivňuje proudění vzduchu v aspirační skříni, a tím i množství aspirovaných slupek. V technologii Farmet jsou používány aspirační skříně jednostupňové a čtyřstupňové skříně dle požadavků na technologii.

Technické parametry

Technologii aspirace je možno navrhnout v širokém spektru výkonností a její kapacita je vždy přizpůsobena následné technologii.

Příslušenství

K technologii aspirace je možné dodat širokou paletu příslušenství. Avšak nejvhodnějším řešením je dodávka kompletního řešení na klíč, jedině takto je zaručeno technicky i ekonomicky optimalizované řešení dle Vašich požadavků včetně automatizace celého procesu.

Příslušenství