FCS

Separátor FCS je navržen s ohledem na odstranění optimálního množství prolisu z oleje tak, aby byla zaručena větší výkonnost a spolehlivost následného procesu filtrace. Řada separátorů FCS  pracuje na principu sedimentace těžších částic u dna separační vany. Nahromaděný sediment je vyhrnován pomocí lopatek mimo separátor. Velikost a tvar nádoby jsou speciálně upraveny dle požadavků technologie zákazníka tak, aby prolis dostatečně sedimentoval a mohl být efektivně odstraňován pomocí lopatek mimo separátor.

Popis technologie

Separátor je nádoba s rovným dnem, po kterém se pohybují lopatky, které vyhrnují prolis nad hladinu oleje, kde je umístěno síto. Prolis je následně hrnut po sítu, čímž je umožněno odkapávání zbytkového oleje. Na konci síta vypadává prolis do šnekového dopravníku, který tento materiál transportuje mimo separátor.

Technické parametry

Separátor se vyznačuje malými dispozičními rozměry a velkou výkonností stroje. Výkonnost je vždy optimalizovaná dle konkrétní technologie.

Příslušenství

K separátoru je možné dodat širokou paletu příslušenství. Avšak nejvhodnějším řešením je dodávka kompletního řešení na klíč, jedině takto je zaručeno technicky i ekonomicky optimalizované řešení dle Vašich požadavků včetně automatizace celého procesu.

Příslušenství