FSS

Šnekový separátor FSS slouží ke snížení množství hrubého prolisu z vylisovaného oleje, zajišťuje tím výkonnější a spolehlivější následný proces filtrace oleje. Toto zařízení je navržené s ohledem na maximální výkonnost a optimální snížení prolisu v oleji tak, aby následná filtrace proběhla s maximální efektivitou.

Popis technologie

Směs oleje s prolisem (pevné částečky semen po lisování), je čerpána do násypky separátoru, kapalná část směsi odtéká gravitačním působením skrze síto, pevná část směsi spolu se zbytky oleje je postupně odebírána šnekovnicí. Na konci pracovní jednotky vzniká vlastní proces separace prolisu, šnekovnice tlačí směs proti klapkám a vytlačuje z ní další olej. Olej volně odtéká skrze síto a pevné částečky prolisu vypadávají štěrbinou mezi klapkami na výstupu ze zařízení.

Technické parametry

Separátor se vyznačuje malými dispozičními rozměry a velkou výkonností stroje. Výkonnost je vždy optimalizovaná dle konkrétní technologie.

Příslušenství

K separátoru je možné dodat širokou paletu příslušenství. Avšak nejvhodnějším řešením je dodávka kompletního řešení na klíč, jedině takto je zaručeno technicky i ekonomicky optimalizované řešení dle Vašich požadavků včetně automatizace celého procesu.

Příslušenství