FCHP

Protiproudé chladiče řady FCHP jsou zařízení určená k ochlazování a snížení vlhkosti výlisků nebo extrudátu na hodnoty blízké hodnotám prostředí. Jedná se o zařízení pracující s vysokou účinností, používající proud vzduchu k ochlazení materiálu. Toto zařízení je navrženo tak, aby byly minimalizovány náklady na údržbu a provoz zařízení. Díky optimalizování toku chladícího vzduchu je zaručen nízký příkon zařízení.

Popis technologie

Ochlazovaný materiál padá vzduchotěsným vpádem do zařízení v jeho horní části. Materiál je rovnoměrně ukládán na chladící rošt. Skrz vrstvu materiálu je nasáván chladící vzduch. Po dosažení optimální vlhkosti a teploty materiál propadává skrz rošt do násypky umístěné pod chladičem a dále do dopravních cest.

Technické parametry

Zařízení je nabízeno v mnoha výkonnostních kapacitách. Výkonnost zařízení je odvislá od hustoty, počáteční vlhkosti a teploty materiálu a pohybuje se od 2 do 5 t/hod. Zařízení je optimalizováno pro konkrétní technologii dle požadavků zákazníka na výstupní parametry.

Příslušenství

K chladiči je možné dodat širokou paletu násypek, dopravníků a dalších zařízení pro úpravu a skladování materiálu. Avšak nejvhodnějším řešením je dodávka kompletního řešení na klíč, jedině takto je zaručeno technicky i ekonomicky optimalizované řešení dle Vašich požadavků včetně automatizace celého procesu.

Příslušenství