FD

Vibrační chladiče řady FD umožňují efektivní chlazení materiálu díky dlouhé zádržné době v zařízení. Materiál je ochlazován zejména odebíráním tepla na styčných plochách materiálu s chladičem, k zařízení je možné instalovat odsávání vzduchu pro zintenzivnění procesu chlazení. Tyto stroje jsou určeny především pro chlazení a dopravu extrudátu.

Popis technologie

Vibrační chladič je zařízení sloužící pro dopravu a chlazení extrudátu. Doprava je zajišťována kmitavým pohybem od vibromotorů a uložením kolony na pružinách. Dopravovaný materiál tak postupně stoupá ve šroubovém žlábku kolony.

Chlazení je zajišťováno volným přístupem vzduchu a stykem materiálu s povrchem žlabu chladiče. Účinnost chlazení je možné zvýšit připojením kolony na externí odsávání.

Technické parametry

Zařízení je nabízeno v mnoha výkonnostních kapacitách. Výkonnost zařízení je odvislá od hustoty, počáteční vlhkosti a teploty materiálu a pohybuje se od 0,5 do 1 t/hod. Zařízení je optimalizováno pro konkrétní technologii dle požadavků zákazníka na výstupní parametry.

Příslušenství

K chladiči je možné dodat širokou paletu násypek, dopravníků a dalších zařízení pro úpravu a skladování materiálu. Avšak nejvhodnějším řešením je dodávka kompletního řešení na klíč, jedině takto je zaručeno technicky i ekonomicky optimalizované řešení dle Vašich požadavků včetně automatizace celého procesu.

Příslušenství