Engineering

Poznatky výzkumu a vývoje a rozsáhlé praktické zkušenosti aplikujeme při návrzích individuálních řešení pro konkrétní zákazníky. Pro každého zákazníka navrhujeme optimální technologii s ohledem na jeho podmínky včetně zpracování návrhů pro její instalaci a uvedení zařízení do provozu.

Komplexní dodávky technologických zařízení jsou zajišťovány týmem specialistů z různých oblastí tak, aby konečné řešení technologického zařízení plnilo požadavky zákazníků. Součástí dodávky zařízení je zpracování projektů různých stupňů od úvodní studie po dokumentaci skutečného stavu.

V oblasti stavební přípravy upřednostňujeme spolupráci s místní stavebně - projekční firmou investora. Společně navrhujeme nejlepší uspořádání technologického zařízení v návaznosti na stávající prostory nebo výstavbu nového závodu.

Součástí našeho návrhu je komplexní technologie včetně jejího umístění, logistických návazností a způsobu napojení na média a energie. Dodávaná technologická zařízení jsou vybavena systémem měření, regulace a automatického řízení s využitím nejmodernějších nástrojů vizualizace, diagnostiky a vzdálené zprávy (FIC Farmet Intelligent Control).

Na přání zákazníka zajišťujeme činnosti související s instalací a zahájením provozu zařízení. Důležitou součástí je zaškolení personálu zákazníka, které provádíme v několika etapách a úrovních. Zaškolení technologů výroby a vedoucích pracovníků, jakož i zaškolení obsluhujícího personálu je významnou součástí dodávek technologií Farmet.

Následná technologická podpora je realizována online internetovými moderními komunikačními prostředky přímo z technického centra Farmet. Pracovníci obsluhy mají možnost stálé přímé komunikace s produktovými manažery poskytující podporu při provozu zařízení. Servis je pak zajišťován servisními středisky nebo přímo specialisty Farmet.

Právě komplexní přístup je našimi zákazníky vysoce hodnocen a je to důvod, proč se na nás zákazníci obracejí opakovaně.

 
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.