Kondicionéry

Předúprava materiálu kondicionováním před extruzí je vysoce efektivní cesta pro optimalizaci vlhkosti a teploty extrudovaného materiálu před vlastním procesem extruze. Společnost Farmet nabízí řadu optimalizovaných kondicionérů pro všechny výkonnostní kategorie extrudérů. Tato zařízení nabízejí vysoce sofistikovaný systém řízení vlhkosti a teploty materiálu před extruzí, a to díky přesnému dávkování páry do pracovní komory kondicionéru. Výhoda použití kondicionování párou před samotnou extruzí tkví v rovnoměrném zvýšení vlhkosti materiálu a zvýšení teploty materiálu, díky tomu následná extruze probíhá s mnohem menší spotřebou elektrické energie a výkonnost extrudéru stoupne na dvojnásobek.

 

Chcete vědět více?

Kontaktujte nás

Příslušenství