FH 2000

Loupačka FH 2000 nabízí univerzální řešení pro efektivní loupání semen slunečnice a sóji. Stroj je osazen pohonem, který umožňuje proměnlivě měnit otáčky rotoru tak, aby bylo zaručeno optimální naloupání semen za minimálního vzniku prachových částic.

Loupačka je navržena s ohledem na snadnou obsluhu a údržbu, hlavní důraz je kladen na snadnou přístupnost opotřebitelných částí zařízení tak, aby případné odstávky byly co nejkratší. Jednoduchost konstrukce, snadná údržba a univerzálnost řešení, to jsou hlavní přednosti tohoto zařízení.

Popis technologie

Loupaná semena jsou dopravována do loupačky šnekovým dopravníkem. Z dopravníku padají do středu loupačky na rozvodný kužel rotoru, díky působení odstředivé síly na rotoru jsou semena vrhána na stator loupačky. Pro loupání semen je využita nárazová síla semen na stator loupačky. Naloupaný materiál padá výpadem ve spodní části loupačky do dopravních cest a zařízeních pro separaci a aspiraci slupek.

Technické parametry

Zařízení je vždy dodáváno jako součást technologie loupání semen, která kromě loupaček obsahuje také třídiče a aspirační skříně, a je dodávána v různých konfiguracích dle požadavků na obsah vlákniny ve výliscích (jeden z výstupů z technologie lisování).

Příslušenství

K loupačce je možné dodat širokou paletu násypek, dopravníků a dalších zařízení pro úpravu a skladování materiálu. Avšak nejvhodnějším řešením je dodávka kompletního řešení na klíč, jedině takto je zaručeno technicky i ekonomicky optimalizované řešení dle Vašich požadavků včetně automatizace celého procesu.

Příslušenství