FP 4010

Mačkač FP 4010 je specifický svou robustní konstrukcí, která zajišťuje odolnost a dlouhou životnost stroje a zamezuje vzniku nežádoucích vibrací. Velkou předností tohoto zařízení je jednoduché nastavení přítlačné síly působící na semínko, a tudíž docílení optimálního narušení dle druhu semene. Nastavení se provádí jednoduchým přednastavením přítlačných hydraulických komponent.

Popis technologie

Hlavní součástí mačkače jsou válce, vyrobené ze speciální slitiny s tvrdým povrchem, který zabraňuje nadměrnému opotřebení válců, tudíž napomáhá dlouhé životnosti. Mačkač se vyznačuje bezproblémovým chodem, který je zajištěn integrovaným magnetickým separátorem pro zachycení případných kovových nečistot, které se mohou vyskytovat ve vstupním materiálu, a integrovanými čistícími kartáči, které zajišťují čistotu válců, a tím i kontinuální proces mačkání semene bez nežádoucích odstávek.

Technické parametry

Mačkač FP 4010 se vyznačuje malými dispozičními rozměry s výkonností 4 000 kg semínek za hodinu. Je zkonstruován jak pro semínko řepky, tak pro semínko slunečnice a sóji.

Příslušenství

K mačkači je možné dodat širokou paletu násypek, dopravníků a dalších zařízení pro úpravu a skladování materiálu. Avšak nejvhodnějším řešením je dodávka kompletního řešení na klíč, jedině takto je zaručeno technicky i ekonomicky optimalizované řešení dle Vašich požadavků včetně automatizace celého procesu.

Příslušenství