O divizi Oil & Feed Tech

Farmet a.s. - divize OIL & FEED TECH patří mezi významné dodavatele technologických zařízení v oblasti zpracování olejnatých semen, rostlinných olejů a krmiv. V tomto oboru jsme získali za více než 25 let činnosti mnoho odborných poznatků a praktických zkušeností, které dále aplikujeme při realizacích technologických zařízení našim zákazníkům. Klíčové know-how Farmet je v systému návrhu a v technologii výroby rotačních šnekových lisů olejnatých semen a extrudérů krmiv, které jsou základem našich technologií.

Jsme především inženýrskou firmou s vlastním výzkumem a vývojem, s rozsáhlou znalostí vlastností zpracovávaných zemědělských produktů a způsobů jejich  odpovídající úpravy (tepelné, mechanické atd.) a zpracování. Vlastní výrobní závod je vybaven nejmodernějšími strojírenskými technologiemi. Výsledkem dobré spolupráce výzkumu, vývoje a výroby jsou špičkové produkty Farmet.

Prioritou naší práce je využívání know-how Farmet při návrhu a realizaci technologických zařízení, které nabízíme a dodáváme zákazníkovi komplexně. Naše spolupráce se zákazníkem nekončí instalací zařízení a jeho uvedením do provozu, ale pokračuje poskytováním služeb pro zákazníky.

Náš tým je tvořen specialisty různých oborů, kteří vhodnou spoluprací vytváří hodnotu pro zákazníky s ohledem na jejich přání a podmínky. Vzájemnou komunikací se zákazníkem dosahujeme nejlepšího možného výsledku splňujícího očekávání zákazníka – kvalitní technologie s dobrou návratností.

Naší snahou je navrhnout technologii optimálně využívající místní produkci olejnin, obilovin a dalších zemědělských produktů k využití pro výrobu krmiv, ale i pro potravinářské využití. Tam, kde je to efektivní, i využití biomasy pro energetické účely.

Firma dbá při vlastní výrobě i při návrzích technologických zařízení na úsporu energií a ekologický provoz. Upřednostňujeme technologie šetrné k životnímu prostředí a zachovávající co nejlepší výživové vlastnosti bez chemických přísad.

 

Těšíme se na setkání s Vámi!
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.