KP

Společnost Farmet nabízí řadu vysoce sofistikovaných patrových ohřívačů s vysokou účinností přenosu tepla do ohřívaného materiálu, které jsou určené pro technologie lisování za tepla. Zařízení je navrženo s ohledem na nízký nárok na prostor, vysoký výkon, vysokou účinnost a rovnoměrnost přestupu tepla do ohřívaného materiálu. Díky jednoduché konstrukci mají ohřívače nízké nároky na servis a údržbu.

Nedílnou součástí patrových ohřívačů je inteligentní řízení ohřevu, které efektivně hlídá výšku hladiny, rovnoměrnost ohřevu materiálu v jednotlivých patrech ohřívače a průběh teplot na jednotlivých patrech. Pro optimalizaci vlhkosti výstupního materiálu je ohřívač doplněn vlhčením materiálu.

Díky pokročilé regulaci hladiny je možné efektivně kontrolovat teplotu materiálu a čas zdržení, což má vliv na krmivářskou hodnotu výlisků, konkrétně na přeměnu bílkovin. Optimalizací teplot a času zdržení lze dosáhnout snížení rozpustnosti bílkovin v bachoru přežvýkavců,  dochází ke zvýšení obsahu tzv. by-pass proteinu.

Popis technologie

Zařízení se skládá z několika komponent. Jsou to tlaková dna pro páru, na kterých dochází k ohřevu, pohon, odsávání horkého vzduchu a regulační klapky. Vlastní technické provedení je optimalizované dle požadovaných vlastností na výstupní materiál.

Ohřívaný materiál je dopravován do pracovního ústrojí ohřívače šnekovým dopravníkem. Zde se postupně ohřeje a propadá jednotlivými patry směrem k výpadu. V jednotlivých patrech je možné regulovat teplotu a výšku hladiny olejnin. Ohřívače obsahují sofistikovaný systém pro řízení výstupní vlhkosti, kterým je možné ovlivnit výstupní vlhkost materiálu na požadovanou úroveň precizním dávkováním páry do ohřívače.

Technické parametry

Patrové ohřívače jsou nabízeny v mnoha výkonnostních variantách a jsou vždy optimalizované dle konkrétní technologie.

Příslušenství

K ohřívači je možné dodat širokou paletu násypek, dopravníků a dalších zařízení. Avšak nejvhodnějším řešením je dodávka kompletního řešení na klíč, jedině takto je zaručeno technicky i ekonomicky optimalizované řešení dle Vašich požadavků včetně automatizace celého procesu.

Příslušenství