Deodorizace

Cílem deodorizace je odstranění látek, které jsou nositeli nežádoucí vůně a chuti a jsou přirozenou součástí surových olejů. Tyto sloučeniny též s rostoucí teplotou těkají (destilují se), následně kondenzují a způsobují znečištění okolních prostor (nejčastěji stěn kuchyní).  Tyto látky lze odstranit v destilačních kolonách.

Popis technologie

Poslední krok procesu rafinace je odkyselení oleje a zbavení oleje zbývajících těkavých látek pomocí vakuové destilace. Olej je nejprve zahříván ve vstupním rekuperačním a ohřívacím výměníku a následně vstřikován tryskami do vakuové destilační kolony. Zde je olej v několika patrech stripován parou, nežádoucí látky jsou destilovány, následně zkapalněny v kondenzátoru a svedeny do zásobní nádrže. Z kolony je čistý olej čerpán do velkoplošného rekuperačního ekonomizéru, kde je vstupní olej ohříván výstupním olejem a zároveň parou. Olej je po deodorizaci plně neutrální, bez příchuti a pachu po výchozí surovině.

Technické parametry

Technologie deodorizace zajistí oleji tzv. neutrální chuť a vůni. Pomocí vysoké teploty a procesu destilace lze dosáhnout nulového obsahu vlhkosti, do 0,1% obsahu volných mastných kyselin (FFA) a neutrální chuti, resp. stavu, kdy olej není cítit výchozí surovinou. Kapacitu technologie lze volit od 24 t až do 240 t oleje za den.

Příslušenství

Společnost Farmet nabízí volitelné příslušenství, které je schopné uspokojit potřeby nejnáročnějších zákazníků. Avšak nejvhodnějším řešením je dodávka kompletního řešení na klíč, jedině takto je zaručeno technicky i ekonomicky optimalizované řešení dle Vašich požadavků včetně automatizace celého procesu.

Příslušenství