Velké skladovací kapacity

Pro velké objemy skladování nad 1 000 m3 doporučujeme již řešit sklady budováním atypických zásobníků montovaných přímo na staveništi. Zpracování nabídky na toto řešení již vyžaduje provedení projektové studie a součinnost s generálním projektantem celé technologie. Povrchy nádrží, ventily, armatury a další součásti skladu oleje jsou vždy vyrobeny z materiálů, které jsou vhodné pro použití v potravinářství a vynikají vysokou odolností a stálostí.

Popis technologie

Vstup oleje do každé nádrže je řešen spodem. Vstup oleje odspodu výrazně snižuje okysličování a případné pěnění oleje ve srovnání s nátokem z vrchu, kdy olej padá z velké výšky, okysličuje se, víří a pění hladinu. Vstup je opatřen dálkově řízeným ventilem, a tak je možno přímo z velína určit do které nádrže bude olej natékat. Výstup oleje z každé nádrže je proveden v nejnižším místě, a proto nádrž již nemá žádný jiný odkalovací výstup. Je-li odběr z nádrže plynulý bez dlouhých přestávek, není třeba provádět odkalování sedimentu.

Technické parametry

Technologie skladování oleje je vyráběna v širokém spektru kapacit oleje a je vždy přizpůsobena požadavkům zákazníka a dle konkrétní technologie.

Příslušenství

Společnost Farmet nabízí celou řadu příslušenství, které je schopné uspokojit potřeby i těch nejnáročnějších zákazníků. Avšak nejvhodnější řešení je dodávka kompletního řešení na klíč, jedině takto je zaručeno technicky i ekonomicky optimalizované řešení dle Vašich požadavků, včetně automatizace celého procesu.

Příslušenství