Dopravní cesty výlisků

Přepravní výkonnost (t/hod.) dopravních cest výlisků z lisovny je volena a dimenzována dle produkce výlisků v lisovně. Předpokladem při navrhování celého systému je kontinuální chod lisovny a navazujících dopravních cest výlisků. Ve většině případů je kapacita dopravních cest pořizována již s výkonnostní rezervou pro případné rozšíření lisovacích kapacit.

Popis technologie

Dopravní cesty výlisků jsou zhotoveny z dopravníků, které jsou vyrobeny z materiálů, které jsou vhodné pro potravinářské a krmivářské provozy. Dopravníky jsou charakterizovány vysokou účinností provozu, vysokou odolností pracovních částí zařízení a dlouhou životností.

Technické parametry

Hlavní součástí dopravních výlisků jsou šnekové dopravníky, jejichž dopravní výkon je limitovaný jejich rozměry (především jde o průměr šneku). Dopravní výkon dopravníků se pohybuje přibližně od 3 do 25 t výlisků za hodinu.

Příslušenství

Společnost Farmet nabízí volitelné příslušenství, které je schopné uspokojit potřeby nejnáročnějších zákazníků. Avšak nejvhodnějším řešením je dodávka kompletního řešení na klíč, jedině takto je zaručeno technicky i ekonomicky optimalizované řešení dle Vašich požadavků včetně automatizace celého procesu.

Příslušenství