Expedice výlisků

Dispoziční řešení skladu výlisků je vždy nutné řešit s ohledem na celkovou dopravní obslužnost ostatních provozních souborů a manipulaci se všemi materiály. Nejčastější je expedice výlisků na nákladní automobily. Optimálním řešením je umístění expedičního místa pro výlisky přímo do zastřešeného objektu skladu a stání pro dopravní prostředek zapustit pod úroveň vlastní skladovací plochy. Tím je dosaženo snížení manipulační výšky při nakládce. Samozřejmě to není nezbytně nutné. Pokud je kamion v úrovni skladu, je pouze třeba volit vhodný čelní nakladač s dostatečným vyložením.

Pro sklady menších kapacit doporučujeme řešit nakládku pomocí expedičního koše. Do něj jsou výlisky dopravovány rovněž čelním nakladačem.

Vážení vyexpedovaného množství je nejvhodnější instalací mostové váhy, kde mohou být vážena nejen auta s výlisky, ale i s olejem a dováženými semeny.

Popis technologie

Expedice výlisků je vždy navržena s ohledem na kapacitu lisovny a dispoziční řešení skladu a je vždy navržena tak, aby uspokojila konkrétní požadavky a potřeby zákazníka.

Technické parametry

Technologie skladování výlisků je vyráběna v širokém spektru kapacit a je vždy přizpůsobena požadavkům zákazníka dle konkrétní technologie.

Příslušenství

Společnost Farmet nabízí celou řadu příslušenství, které je schopné uspokojit potřeby i těch nejnáročnějších zákazníků. Avšak nejvhodnější řešení je dodávka kompletního řešení na klíč, jedině takto je zaručeno technicky i ekonomicky optimalizované řešení dle Vašich požadavků, včetně automatizace celého procesu.

Příslušenství