Sklad výlisků

Výlisky jsou kontinuálně odváděny soustavou dopravníků od lisů do prostoru skladování. Pod stropem umístěné dopravníky rozvádějí výlisky po celé ploše skladu. Pomocí dálkově řízených výpadů obsluha volí místo, kde výlisky aktuálně vypadávají na zem a vytvářejí kupu s úhlem dle vlastností konkrétních výlisků (sypný úhel). Obsluha musí kontrolovat výšku kupy a včas změnit (z ovládacího panelu) výpad. Vhodné je výpady pravidelně střídat a ukládat tak výlisky na více kup po malých vrstvách. To umožní další vychladnutí výlisků v malé vrstvě a výrazně sníží možnost samovznícení.

Častým problémem bývá, že obsluha nezajistí pravidelné střídání všech kup při expedici a ponechá (většinou v nejvzdálenějším místě) kupu výlisků velice dlouho. To může mít za následek překročení vhodné doby skladování a posléze dodávku nekvalitních výlisků k zákazníkovi.

Ve snaze předejít těmto problémům, ulehčit práci obsluhy a kontrolovat pravidelnost vyskladňování všech ploch, jsme vyvinuli systém řízení skladu, CLEVER STORE jako součást systému měření, regulace a vizualizace celé technologie v systému FIC - Farmet Intelligent Control.

Popis technologie

Dopravní cesta výlisků navazuje na sběrný dopravník pod lisy, případně na chladič výlisků. Na sběrný dopravník, resp. chladič v lisovně navazuje trubkový dopravník, který dopravuje výlisky do potřebné výšky cca 6 m. Tato výška je optimální pro řešení skladu výlisků z hlediska jeho kapacity. Na trubkový dopravník navazuje žlabový dopravník, který vodorovně dopravuje výlisky do skladu výlisků. Na konci tohoto dopravníku je výpad, kterým výlisky vypadávají do navazujícího vodorovného žlabového dopravníku. Ten obsahuje pravidelně umístěné dálkově ovládaný výpad výlisků a má volitelnou délku.

V případě potřeby jsou vodorovné dopravníky z důvodu navýšení kapacity skladu řazeny paralelně. Všechny dopravníky jsou zavěšeny na stropní konstrukci, pohyb a manipulaci na skladovací ploše neomezují. Při projektování budovy skladu je nutno počítat s částí volné plochy pro nakládku automobilu, manipulaci nakladačem a pro přístup nakladače do jednotlivých zón skladu.

Výlisky z jednotlivých výpadů volně vypadávají na kupy pod dopravníky. Tím dochází k jejich dalšímu částečnému vychlazení, ale zároveň i ke zvýšené prašnosti v závislosti na výšce kupy. Ke zvýšení prašnosti dochází i v průběhu vyskladňování výlisků na dopravní prostředky. Obsluha není ve skladu trvale přítomna, vykonává pouze občasný dozor a expedici výlisků.

Z důvodu snížení emise prachu musí být prostor pro skladování výlisků oddělen od ostatních provozních souborů a uzavřen.

Technické parametry

Technologie skladování výlisků je vyráběna v širokém spektru kapacit a je vždy přizpůsobena požadavkům zákazníka a dle konkrétní technologie.

Příslušenství

Společnost Farmet nabízí volitelné příslušenství, které je schopné uspokojit potřeby nejnáročnějších zákazníků. Avšak nejvhodnějším řešením je dodávka kompletního řešení na klíč, jedině takto je zaručeno technicky i ekonomicky optimalizované řešení dle Vašich požadavků včetně automatizace celého procesu.

Příslušenství