FS 1010

Šnekový lis olejnin FS 1010 nabízí nekompromisní řešení pro maximální výtěžnost oleje. Tento šnekový lis je základem technologie společnosti Farmet. Jedná se o lis vlastní konstrukce a výroby, který je určený pro větší kapacity. V závislosti na druhu technologie zpracování semen jsou lisy upraveny tak, aby bylo vždy dosaženo optimálních parametrů lisování. To umožňuje použití těchto lisů ve variantách jednostupňového nebo dvoustupňového lisování pro různé technologie dle mechanické a termické úpravy semen. Každý lis je již z výroby konfigurován a sestaven pro konkrétní použití.

 

Popis technologie

Lis FS 1010 je šnekový lis na olejnatá semena nové generace umožňující vysokou variabilitu použití. Srdcem lisu je vícestupňová lisovací geometrie, kde změnou tvaru šnekovnice v jednotlivých stupních dochází ke stlačování semen uvnitř lisu, a tím dochází k postupnému oddělování oleje od semen. Olej pak protéká skrz odtokové mezery lisu, podélné uležení lamel umožňuje větší odtokovou plochu, a tím i větší výtěžnost oleje. Změnou tvaru šnekovnice a změnou odtokových mezer je umožněna optimalizace procesu pro jednotlivé druhy olejnatých semen a druh technologie.

 

 

 

 

 

 

Technické parametry

Šnekový lis olejnin FS 1010 je lis velké kapacity dosahující výkonnosti od 22 t/den do 88 t/den. Standardně je nabízen pro elektrické sítě dle specifikace EU, je však možné přizpůsobit elektroinstalaci dle požadavků lokálních trhů (USA, Kanada…). Elektroinstalace může být vybavena frekvenčním měničem otáček hlavního pohonu, což umožňuje větší optimalizaci procesu lisování. Lisy jsou osazeny elektromotory o výkonu 55 – 132 kW, v závislosti na technologii.

Příslušenství

Společnost Farmet nabízí volitelné příslušenství, které je schopné uspokojit potřeby nejnáročnějších zákazníků. Standardním příslušenstvím lisu je kompaktní převodovka s axiálním uložením hřídele, integrovaná olejová vana s čerpadlem, míchadla oleje, integrované hydraulické rozklápění koše, dále je možné lis dovybavit granulační deskou a chlazením hřídele lisu pro aplikaci v lisování za tepla. Lis je navržen tak, aby byla možná snadná výměna všech opotřebitelných částí. K lisu je možné dodat širokou paletu násypek, dopravníků, nádrží, zařízení pro předúpravu semen a pro čerpání, filtraci a rafinaci oleje. Avšak nejvhodnějším řešením je dodávka kompletního řešení na klíč, jedině takto je zaručeno technicky i ekonomicky optimalizované řešení dle Vašich požadavků včetně automatizace celého procesu.

Příslušenství