TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ OLEJNIN

Základem technologických zařízeni lisovny jsou lisy vlastní konstrukce a výroby, které jsou využívány ve variantách jednostupňového a dvoustupňového lisováni pro různé technologie lisováni dle mechanické a termické úpravy semene před vlastním lisováním.

Cílem procesu lisování je rozdělení olejnatého semene na dvě složky – olej a výlisky. Výlisky většiny olejnatých semen slouží jako hodnotné krmivo, které zejména obsahují vysoké množství bílkovin (u semen slunečnice, sóji a bavlníku je vhodné použít technologii loupání pro zvýšení obsahu bílkovin). Další možné využití výlisků je pro produkci biopaliv, jako náhrada dřevních pelet.

Nejvíce hodnotná část olejnatých semen je olej, proto má smysl snažit se o co nejvyšší výtěžnost oleje. Avšak čím větší výtěžnost oleje, tím dražší a složitější technologie je potřeba, zároveň s výtěžností klesá kvalita oleje (olej obsahuje větší množství nežádoucích příměsí, které je nutné z oleje odstraňovat). Další roli hraje celá řada faktorů, které ovlivňují ekonomiku provozu (logistika, ceny energií, využití oleje a výlisků na lokálních trzích). Společnost Farmet proto nabízí široké poradenské služby, které vycházejí z dlouholetých zkušeností společnosti v tomto oboru.

 

Chcete vědět více?

Kontaktujte nás

Příslušenství